MAJSTROVSTVÁ OPK - vyhodnotenie

Vyhodnotenie majstrovstiev OPK Humenné 

zo dňa 13-14.05.2017

            Májový víkend už neodmysliteľne patrí nadšencom strelectva. Aj tohto roku sa v areáli strelnice v Lackovciach okr. Humenné  aj tento rok konali Majstrovstvá OPK Humenné v dvoch streleckých disciplínach, v malokalibrovej disciplíne M400 a brokovej disciplíne OS40. Tohto roku s organizačnou zmenou, majstrovstvá sa konali  počas dvoch dní. V sobotu 13.5.2017 v malokalibrovej disciplíne M400 a v  nedeľu 14.5.2017 v brokovej disciplíne OS40.

V streľbe na redukované terče líšky, srnca, kamzíka a diviaka disciplíny M400, si zmeralo sily 46  prezentovaných strelcov s nasledujúcim umiestnením víťazov:

1. miesto získal Miroslav Micenko s výsledkom 379  bodov,

2. miesto  získal František Hriň s výsledkom 379 bodov,

3. miesto získal Miroslav Micenko s výsledkom 378 bodov,

V disciplíne OS40 si v streľbe na asfaltové terče v dvoch kolách, zmeralo sily 12 strelcov.

1. miesto získal Peter Vysočanský  s výsledkom  33  bodov

2. miesto získal Jozef Micenko s výsledkom  31  bodov

3. miesto získal Karol Micenko  s výsledkom  28  bodov,

            Strelci umiestnení v poradí v poradí na prvých troch miestach v každej disciplíne získali okrem diplomov aj vecné ceny, ku ktorým prispeli aj sponzori Bruno ČOPEY - poľovnícke potreby Nimrod, Peter VYSOČANSKÝ- poľovnícke potreby Jäger, Jaroslav DUTKO- poľovnícke a rybárske potreby Hunters, Štefan HODOR- poľovnícke potreby Forest, Vranov nad Topľou prispeli JUDr. Radoslav Barna a Jozef Chochoľák ml.- JAZZ Cafe Humenné

            Riaditeľ preteku a zároveň predseda OPK Humenné Ing. Pavel Zaťko v záverečnom vyhodnotení víťazom  zablahoželal a poďakoval prítomným za dodržiavanie bezpečnosti počas preteku, organizátorom z radov streleckej komisie OPK Humenné, lekárskej službe a kandidátom za prípravu a bezproblémový priebeh akcie. Poďakovanie patrilo taktiež pánovi Miroslavovi Zdražilovi, ktorí pripravil pre všetkých chutný guľáš.    

            Predseda streleckej komisie OPK  -  Ing. Štefan Drozd

 

OPATRENIA RVPS v rámci šírenia AMO a KMO

 

    Opatrenia nariadené od 1.2.2017  pre užívateľov poľovných revírov – pre PZ a PS v okresoch Humenné a Medzilaborce Opatrenia pre PZ okresy Humenné a Medzilaborce.pdf (200629) ostávajú  v platnosti na celú poľovnú sezónu.

    Opatrenia pre PZa PS  v okrese Snina boli dňom 26.4.2017 doplnené. Opatrenia pre okres Snina.pdf (199525) Doplnenie je v tom , že vzorky od uhynutej diviačej zveri je nevyhnutné doručiť na príslušnú RVPS do 24 hodín od nálezu kadáveru, alebo najneskôr v nasledujúci pracovný deň, obmedzené vykladanie krmiva je možné výhradne iba za účelom cieleného lovu diviakov na vnadiskách ( maximálne 1 kg jadrového krmiva na vnadisko a deň, a finančná úhrada za dodanie vzoriek je:   od 2. mája 2017 do 31.decembra vo výške 20 eur za vzorky z každého nájdeného uhynutého diviaka a od 2. mája 2017 do 31.decembra vo výške 10 eur za vzorky z každého uloveného  diviaka.

 

 

IV. ročník poľovníckeho plesu - rekapitulácia

Dňa 04. februára sa uskutočnil IV. ročník poľovníckeho plesu v Humennom, ktorý organizovala OPK, RgO SPZ v Humennom v spolupráci s KCHTD. Zúčastnilo sa ho okolo 180 ľudí, ktorých zabávala skupina Exotik. Ples obohatil program trubačov z Prešova a vystúpenie žiačok zo súkromnej ľudovej školy VIA ARTO v Humennom. Okrem toho bola na plese zachovaná tradícia charitatívneho charakteru, kde mohli prítomní prispieť CSS Zátišie v Osadnom, ktoré sa venuje novej činnosti a to Službe včasnej intervencie. Účastníci mali možnosť vyhrať zaujímavé ceny v tombole a pochutiť si na výbornom jedle. Priebeh si môžete pozrieť ja na fotografiách : IV. ročník poľovníckeho plesu

 

Deň sv. Huberta v Humennom

Dńa 11.09.2016 sa v Humennom uskutočnil Deň sv. Huberta, kde sa zišlo niekoľko tisíc poľovníkov i nepoľovníkov. Program bol bohatý a každý si mohol prísť na svoje. Deti v stánkoch lesnej pedagogiky, jazde na koníkoch, skákacom hrade či predstavení sokoliarov. Dospelí sa zase mohli mnohému priučiť pri prezentácii zvukov zveri, poľovníckych signálov, varení guľašu a mnohých ďalších vstupoch. Počasie nám doprialo veľa krásnych zážitkov a veríme, že väčšina odchádzala s pocitom pekne prežitého dňa. 
Budúci rok nás očakávajú v Medzilaborciach. 
Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k zdarnému pribehu celej akcie.
 
Poľovníctvu zdar!
 
Rekapitulácia: Deň sv. Huberta Humenné

 

Úpravy Zákona o zbraniach a strelive

 

Vzhľadom k tomu, že došlo k niektorým zmenám v zákone o zbraniach streliva, dávame do pozornosti najdôležitejšie zmeny, ktoré sa týkajú poľovníctva:

 

1. Boli zrušené tlakové skúšky v pravidelných intervaloch. Povinnosť podrobiť zbrane tlakovej skúške ostáva na rozhodnutí príslušného policajného orgánu, ktorý tak rozhodne na základe ich technického stavu.

2. Pri žiadosti o vydanie zbrojného preukazu skupiny D bolo potrebné doložiť potvrdenie o členstve v poľovníckej organizácii v ktorej bol člen registrovaný. Po novom toto potvrdenie už nie je potrebné ale je treba doložiť  úradne overenú kópiu platného poľovného lístka. (To znamená overenie u notára, alebo na Obecnom úrade.) Pri žiadateľoch o prvý zbrojný preukaz aj úradne overené vysvedčenie zo skúšky z poľovníctva a doplnkovej skúšky ku zbraniam a strelivu.

3. Zákon uložil Obvodnej poľovníckej komore povinnosť ohlásiť do 7dní policajnému zboru odňatie alebo ukončenie platnosti poľovných lístkov u svojich členov. Preto ak držiteľovi PL zanikne jeho platnosť dňom 31.12. príslušného kalendárneho roka, bude tento nahlásený na príslušný policajný zbor.

4. Sprísnilo sa posudzovanie priestupkov spáchaných držiteľom zbrojného preukazu. V prípade spáchania už dvoch a viac priestupkov počas dvoch rokov bude zbrojný preukaz odňatý.

5. Po opätovnom prerokovaní zmien v zákone o zbraniach a strelive, kompetentné orgány potvrdili aj túto zmenu v zákone:  Pozitívnou zmenou je, že držiteľ európskeho zbrojného preukazu nebude mať povinnosť hlásiť vývoz a opätovný dovoz zbrane (v prípade ak poľuje mimo SR). Samozrejme, tomu kto nie je držiteľom európskeho zbrojného preukazu táto ohlasovacia povinnosť naďalej zostáva a na oddelení policajného zboru si musí vybaviť zbrojný sprievodný list.

 

Novinky

Príroda a zver - fotografie

31.08.2016 10:51
  V tomto priečinku Vaše príspevky sa môžete kochať krásnymi fotografiami prírody a zveri.  V prípade záujmu o uverejnenie Vašich fotografii nás kontaktujte na emailovej adrese: humenne@opk.sk.  S pozdravom Perinajová

Miron Cerula Karpatský horár

29.01.2015 14:12
Kniha Mirona Cerula nášho známeho spisovateľa z krásnej dedinky Ruská Poruba. Táto kniha je  jeho jedenásta a myslím, že pri jej čítaní si prídete na svoje. Ak by ste mali záujem o túto knihu kontaktujte pána Cerulu na tel. č. : 0918 294 061. Okrem toho píše aj iné žánre, pri ktorých nechýbajú rozprávky, či vojnové príbehy. V každej z nich je kúsok skutočne zažitých príbehov v lone našej prírody. Prajem príjemné čítanie.

Diskusná téma: Úvodná stránka

Dátum: 30.06.2017

Vložil: Williambow

Titulok: Can - t decide whom to Pay to Write Essay We are the very best Crafting Provider for Your Tutorial Papers


Pridať nový príspevok