SKÚŠOBNÝ  PORIADOK 

PRE SKÚŠKY  DURIČOV

Všeobecné zásady skúšok PUP:
 
Skúšobný poriadok: 
 

Kynológii zdar!PREDLŽOVANIE POĽOVNÝCH LÍSTKOV

Oznamujeme všetkým držiteľom poľovných lístkov, ktorým končí platnosť PL 31.12.2014, 

aby sa čo najskôr dostavili do kancelárie OPK Humenné

 na Lipovej ulici 14. 

Podrobné info nájdete na: Vydávanie poľ. lístkov

 
KVÓTA  LOVU  VLKA  DRAVÉHO 

NA  SEZÓNU   2014/2015

 
 
 § 71 ods.1 písm. 6 vyhlášky 344/2009 v znení neskorších predpisov :
 

6.  vlk dravý od 1. novembra do 15. januára okrem územia

a)  Národného parku Slovenský kras vrátane jeho ochranného pásma

a katastrálnych území obcí Háj, Turňa nad Bodvou, Dvorníky, Hrhov,

Jablonov nad Turňou, Zádiel a Včeláre,

b)  Chránenej krajinnej oblasti Kysuce a katastrálnych území Čadca,

Horelica, Olešná, Staškov, Turzovka, Oščadnica, Raková, Klokočov,

Svrčinovec, Čierne, Skalité v okrese Čadca,

c)  Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, územia Pieninského

národného parku a jeho ochranného pásma, územia Tatranského

národného parku, katastrálnych území Bobrov, Breza, Zubrohlava,

Klin, Krušetnica, Mútne, Námestovo, Oravská Jasenica, Oravská Polhora,

Oravské Veselé, Rabča, Slanica, Sihelné a Zákamenné v okrese Námestovo

a katastrálnych území Trstená, Oravice, Tichá dolina, Čimhová, Hladovka,

Liesek, Suchá Hora a Vitanová v okrese Tvrdošín,

d)  Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty, územia Národného parku

Poloniny a jeho ochranného pásma, katastrálnych území Becherov, Cigeľka,

Frička, Gaboltov, Gerlachov, Hrabské, Hutka, Chmeľová, Kurov, Lenartov,

Malcov, Nižná Polianka, Ondavka, Petrová, Regetovka, Snakov, Stebnícka

Huta, Stebník, Varadka, Vyšná Polianka, Nižný Tvarožec a Vyšný Tvarožec

v okrese Bardejov a katastrálnych území Kečkovce, Roztoky, Vyšný

Mirošov v okrese Svidník,

 
 

Dni sv. Huberta v Medzilaborciach

Dni sv. Huberta v Medzilaborciach

23.-24. augusta 2014

 

                Slávnosti sv. Huberta sú každoročnou tradíciou v regióne Humenné.                Tento rok  sa organizovaním tejto krásnej akcie podujali poľovnícke združenia a spoločnosti   okresu Medzilaborce, ktoré zvládli túto úlohu na výbornú.                          Ako to dopadlo posúďte sami.

                Bohatý program dní sv. Huberta začal v  sobotu slávnostným otvorením poľovníckej výstavy, ktorú si pre verejnosť pripravili poľovnícke združenia a     spoločnosti z okresu Medzilaborce. Zelenú stužku prestrihol pán doc. Rajský – vysokoškolský pedagóg spolu s predsedom OPK Humenné Ing. Pavlom Zaťkom.               Po prehliadke výstavy   sa poľovnícka verejnosť presunula do priestorov Eurohotela,           kde už spomínaný doc. Rajský predniesol odborný seminár na tému Manažment         jelenej zveri a šakal zlatý.                        

                 Nedeľa sa niesla v slávnostnejšom duchu. Svätohubertovská gréckokatolícka svätá omša spolu s obetou jeleňa vniesla ducha sv. Huberta do upršaného nedeľňajšieho dopoludnia. Slávnostnú chvíľu prežívalo aj 30 poľovníkov vyznamenaných Slovenským poľovníckym zväzom za obetavú  prácu v prospech poľovníctva. Rovnako čestným    uznaním ohodnotili prácu svojich kolegov poľovnícke združenia a spoločnosti. Aspoň takýmto slávnostným aktom môžeme poďakovať tým, ktorým príroda a zver nie je ľahostajnou. Po slávnostnom odovzdávaní sa pristúpilo k dražbe jeleňa, ktorého si vybojoval pán Čerevka Róbert.

                Pokračovalo sa bohatým popoludňajším programom, ktorý bol ako inak,   venovaný poľovníckym zvyklostiam a tradíciám. Varenia pravého poľovníckeho         guľášu    sa zhostilo 12 poľovníckych združení a spoločností. Komisia pri         ochutnávkach nešetrila slovami chvály. Mala to ťažké ale vybrala 3 najchutnejšie.         Okrem toho predstavili trubači zo Sobraniec a Trebišova slovenské ale aj zahraničné poľovnícke signály. Program obohatili aj odvážni súťažiaci vo vábení jelenej zveri ako aj vodiči 17-tich poľovných psov rôznych plemien výstavou a predstavením             jednotlivých plemien.  Počas programu mohli návštevníci spoznávať dravé vtáctvo,         ktoré predstavovali sokoliari pod vedením pána Miroslava Micenku. Lesný           pedagógovia sa venovali tým najmladším a skúšali ich nezvyčajné vedomosti. Niekedy       sa dozvedeli aj to, čo sa v žiadnych knihách nepíše   Spestrenie priniesla aj folklórna tanečná skupina Chemlon a spevácka skupina  Hačure z Humenného ako aj tanečná folklórna skupina Kamjana z Medzilaboriec. Vyvrcholením programu bola bohatá   tombola.

                Tento krásny víkend plný poľovníckeho ducha priniesol nielen poľovníkom       ale aj laickej verejnosti možnosť nahliadnuť do tajov, ktoré samotné poľovníctvo      ponúka a to aj vďaka príspevkom našich sponzorov.  Veríme, že sa o rok opäť     stretneme a že   svätý Hubert nás bude sprevádzať počas nadchádzajúceho obdobia.

 

            Poľovníctvu zdar!

 
 

 

M A J S T R O V S T V Á     O P K   

V    H U M E N N O M

Vyhodnotenie majstrovstiev OPK Humenné

            Aj tento rok sa v areáli strelnice v Lackovciach okr. Humenné konali          Majstrovstvá OKP Humenné v dvoch streleckých disciplínach. Za nie príliš vydareného počasia si dňa 11.5.2014 v klasickej poľovníckej streleckej disciplíne M400 v streľbe             na redukované terče líšky, srnca, kamzíka a diviaka, zmeralo sily 51 strelcov, čo je           rekordný počet za evidované obdobie.

1. miesto získal Milan Ferko s výsledkom 379  bodov,

2. miesto  získal Ing. Igor Gavula s výsledkom 379 bodov,

3. miesto získal Mgr. Martin Rjaby s výsledkom 375 bodov,

4. miesto získal Ing. Štefan Drozd s výsledkom 369 bodov,

5. miesto získal Martin Semančík s výsledkom 361 bodov,

 

V disciplíne OS40 si v streľbe na asfaltové terče v dvoch kolách, zmeralo                               sily 20 strelcov.

1. miesto získal Peter Vysočanský ml. s výsledkom  31  bodov,

2. miesto  získal Peter Vysočanský st. s výsledkom 27 bodov,

3. miesto získal Ing. Igor Gavula s výsledkom 26 bodov,

4. miesto získal Ing. Martin Leník s výsledkom 26 bodov,

5. miesto získal Karol Kobak s výsledkom 25 bodov,

    Strelci umiestnení na prvých piatich priečkach v každej disciplíne získali okrem diplomov aj vecné ceny, ku ktorým prispeli aj sponzori LEPAL TECHNIK s.r.o.- Pavol Leško, FERSTAV s.r.o- Ing. Ladislav Ferko a VIARD-H- Ing. Martin Lenik, RONIN- zbrane s.r.o., HUNTERS- poľovnícke a rybárske potreby, NIMROD Čopey Bruno- predajňa poľovníckych potrieb,  Peter VYSOČANSKÝ- poľovnícke potreby.       V záverečnom vyhodnotení riaditeľ preteku a zároveň predseda OPK Humenné                   Ing. Pavol Zaťko skonštatoval zdarný priebeh streleckej akcie, ocenil zvyšujúci      sa záujem o strelectvo zo strany poľovných združení a spoločností, poďakoval prítomným     za dodržiavanie bezpečnosti počas preteku a     oceneným zablahoželal k víťazstvu         a víťazom a ostatným strelcom poprial aj  v ďalších ročníkoch veľa streleckých        úspechov.   

 

                                                                                Predseda streleckej komisie OPK                                                                                                                   Ing. Štefan Drozd ml.

Fotogaléria: Majstrovstvá OPK

 

 

C H O V A T E Ľ S K Á      P R E H L I A D K A   

  O P K   H U M  E N N É   2013/2014

 

v dňoch 28.-30.03.2014 sa v bývalom ROH klube konala chovateľská prehliadka 

trofejí ulovenej zveri v poľovníckej sezóne 2013/2014.

Všetko podstatné, čo by Vás mohlo zaujímať nájdete :Čo už máme za sebou ?

   

 

 

 

OZNÁMENIE RVPS O AFRICKOM MORE 

OŠIPANÝCH

pre užíveteľov PR a poľovníckych hospodárov !

 

 Na základe Národného kontrolného programu pre klasický mor ošípaných

v diviačej populácii na Slovensku

v roku 2014 došlo k 2 podstatným zmenám v monitorovacom programe KMO:

 

1.       V oblastiach s vyšším rizikom ( t.j. okresy Krupina, Lučenec, Poltár, 

Veľký Krtíš, Levice, Nové Zámky,Komárno, Rimavská Sobota ) sa nebude  toho roku 

vyplácať zástrelné  za dodanévzorky – toto sa nás netýka

2.       V oblastiach s nižším rizikom ( toto sa týka aj nás ) sa posúva dátum odberu všetkých  vzoriek 

od ulovených diviakov od 1. marca – 15. júla   

V minulom roku to bolo od 1.februára – 15. júla
Vzorky na KMO odoberať  zo všetkých ulovených diviakov už v tomto období.

MVDr. Jana Nemcová

 

1. ročník POĽOVNÍCKEHO PLESU v Humennom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Že sa poľovníci vedia aj zabávať Vám priblížime krátkym videom a fotogalériou

Video: www.youtube.com/watch?v=MT0LE30a_H0

www.youtube.com/watch?v=fgs3qfFh_LM

Fotogaléria: 1. Poľovnícky ples v Humennom