Kontrolné streľby - náhradný termín

Obvodná poľovnícka komora v Humennom pozýva 

nezúčastnených členov OPK na náhradný termín

 kontrolných strelieb, 

ktoré sa budú konať dňa 27.09 2014 v Lackovciach. 

Bližšie info v prílohe: KS - neumiestnení (1).pdf (205003)

 

 

M A J S T R O V S T V Á     O P K   

V    H U M E N N O M

Vyhodnotenie majstrovstiev OPK Humenné

            Aj tento rok sa v areáli strelnice v Lackovciach okr. Humenné konali          Majstrovstvá OKP Humenné v dvoch streleckých disciplínach. Za nie príliš vydareného počasia si dňa 11.5.2014 v klasickej poľovníckej streleckej disciplíne M400 v streľbe             na redukované terče líšky, srnca, kamzíka a diviaka, zmeralo sily 51 strelcov, čo je           rekordný počet za evidované obdobie.

1. miesto získal Milan Ferko s výsledkom 379  bodov,

2. miesto  získal Ing. Igor Gavula s výsledkom 379 bodov,

3. miesto získal Mgr. Martin Rjaby s výsledkom 375 bodov,

4. miesto získal Ing. Štefan Drozd s výsledkom 369 bodov,

5. miesto získal Martin Semančík s výsledkom 361 bodov,

 

V disciplíne OS40 si v streľbe na asfaltové terče v dvoch kolách, zmeralo                               sily 20 strelcov.

1. miesto získal Peter Vysočanský ml. s výsledkom  31  bodov,

2. miesto  získal Peter Vysočanský st. s výsledkom 27 bodov,

3. miesto získal Ing. Igor Gavula s výsledkom 26 bodov,

4. miesto získal Ing. Martin Leník s výsledkom 26 bodov,

5. miesto získal Karol Kobak s výsledkom 25 bodov,

    Strelci umiestnení na prvých piatich priečkach v každej disciplíne získali okrem diplomov aj vecné ceny, ku ktorým prispeli aj sponzori LEPAL TECHNIK s.r.o.- Pavol Leško, FERSTAV s.r.o- Ing. Ladislav Ferko a VIARD-H- Ing. Martin Lenik, RONIN- zbrane s.r.o., HUNTERS- poľovnícke a rybárske potreby, NIMROD Čopey Bruno- predajňa poľovníckych potrieb,  Peter VYSOČANSKÝ- poľovnícke potreby.       V záverečnom vyhodnotení riaditeľ preteku a zároveň predseda OPK Humenné                   Ing. Pavol Zaťko skonštatoval zdarný priebeh streleckej akcie, ocenil zvyšujúci      sa záujem o strelectvo zo strany poľovných združení a spoločností, poďakoval prítomným     za dodržiavanie bezpečnosti počas preteku a     oceneným zablahoželal k víťazstvu         a víťazom a ostatným strelcom poprial aj  v ďalších ročníkoch veľa streleckých        úspechov.   

 

                                                                                Predseda streleckej komisie OPK                                                                                                                   Ing. Štefan Drozd ml.

Fotogaléria: Majstrovstvá OPK

 

 

C H O V A T E Ľ S K Á      P R E H L I A D K A   

  O P K   H U M  E N N É   2013/2014

 

v dňoch 28.-30.03.2014 sa v bývalom ROH klube konala chovateľská prehliadka 

trofejí ulovenej zveri v poľovníckej sezóne 2013/2014.

Všetko podstatné, čo by Vás mohlo zaujímať nájdete :Čo už máme za sebou ?

   

 

 

 

OZNÁMENIE RVPS O AFRICKOM MORE 

OŠIPANÝCH

pre užíveteľov PR a poľovníckych hospodárov !

 

 Na základe Národného kontrolného programu pre klasický mor ošípaných

v diviačej populácii na Slovensku

v roku 2014 došlo k 2 podstatným zmenám v monitorovacom programe KMO:

 

1.       V oblastiach s vyšším rizikom ( t.j. okresy Krupina, Lučenec, Poltár, 

Veľký Krtíš, Levice, Nové Zámky,Komárno, Rimavská Sobota ) sa nebude  toho roku 

vyplácať zástrelné  za dodanévzorky – toto sa nás netýka

2.       V oblastiach s nižším rizikom ( toto sa týka aj nás ) sa posúva dátum odberu všetkých  vzoriek 

od ulovených diviakov od 1. marca – 15. júla   

V minulom roku to bolo od 1.februára – 15. júla
Vzorky na KMO odoberať  zo všetkých ulovených diviakov už v tomto období.

MVDr. Jana Nemcová

 

1. ročník POĽOVNÍCKEHO PLESU v Humennom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Že sa poľovníci vedia aj zabávať Vám priblížime krátkym videom a fotogalériou

Video: www.youtube.com/watch?v=MT0LE30a_H0

www.youtube.com/watch?v=fgs3qfFh_LM

Fotogaléria: 1. Poľovnícky ples v Humennom