PREDLŽOVANIE POĽOVNÝCH LÍSTKOV

Oznamujeme všetkým držiteľom poľovných lístkov, ktorým končí platnosť PL 31.12.2014, 

aby sa čo najskôr dostavili do kancelárie OPK Humenné

 na Lipovej ulici 14. 

Podrobné info nájdete na: Vydávanie poľ. lístkov

 
KVÓTA  LOVU  VLKA  DRAVÉHO 

NA  SEZÓNU   2014/2015

 
 
 § 71 ods.1 písm. 6 vyhlášky 344/2009 v znení neskorších predpisov :
 

6.  vlk dravý od 1. novembra do 15. januára okrem územia

a)  Národného parku Slovenský kras vrátane jeho ochranného pásma

a katastrálnych území obcí Háj, Turňa nad Bodvou, Dvorníky, Hrhov,

Jablonov nad Turňou, Zádiel a Včeláre,

b)  Chránenej krajinnej oblasti Kysuce a katastrálnych území Čadca,

Horelica, Olešná, Staškov, Turzovka, Oščadnica, Raková, Klokočov,

Svrčinovec, Čierne, Skalité v okrese Čadca,

c)  Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, územia Pieninského

národného parku a jeho ochranného pásma, územia Tatranského

národného parku, katastrálnych území Bobrov, Breza, Zubrohlava,

Klin, Krušetnica, Mútne, Námestovo, Oravská Jasenica, Oravská Polhora,

Oravské Veselé, Rabča, Slanica, Sihelné a Zákamenné v okrese Námestovo

a katastrálnych území Trstená, Oravice, Tichá dolina, Čimhová, Hladovka,

Liesek, Suchá Hora a Vitanová v okrese Tvrdošín,

d)  Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty, územia Národného parku

Poloniny a jeho ochranného pásma, katastrálnych území Becherov, Cigeľka,

Frička, Gaboltov, Gerlachov, Hrabské, Hutka, Chmeľová, Kurov, Lenartov,

Malcov, Nižná Polianka, Ondavka, Petrová, Regetovka, Snakov, Stebnícka

Huta, Stebník, Varadka, Vyšná Polianka, Nižný Tvarožec a Vyšný Tvarožec

v okrese Bardejov a katastrálnych území Kečkovce, Roztoky, Vyšný

Mirošov v okrese Svidník,

 
 

Dni sv. Huberta v Medzilaborciach

Dni sv. Huberta v Medzilaborciach

23.-24. augusta 2014

 

                Slávnosti sv. Huberta sú každoročnou tradíciou v regióne Humenné.                Tento rok  sa organizovaním tejto krásnej akcie podujali poľovnícke združenia a spoločnosti   okresu Medzilaborce, ktoré zvládli túto úlohu na výbornú.                          Ako to dopadlo posúďte sami.

                Bohatý program dní sv. Huberta začal v  sobotu slávnostným otvorením poľovníckej výstavy, ktorú si pre verejnosť pripravili poľovnícke združenia a     spoločnosti z okresu Medzilaborce. Zelenú stužku prestrihol pán doc. Rajský – vysokoškolský pedagóg spolu s predsedom OPK Humenné Ing. Pavlom Zaťkom.               Po prehliadke výstavy   sa poľovnícka verejnosť presunula do priestorov Eurohotela,           kde už spomínaný doc. Rajský predniesol odborný seminár na tému Manažment         jelenej zveri a šakal zlatý.                        

                 Nedeľa sa niesla v slávnostnejšom duchu. Svätohubertovská gréckokatolícka svätá omša spolu s obetou jeleňa vniesla ducha sv. Huberta do upršaného nedeľňajšieho dopoludnia. Slávnostnú chvíľu prežívalo aj 30 poľovníkov vyznamenaných Slovenským poľovníckym zväzom za obetavú  prácu v prospech poľovníctva. Rovnako čestným    uznaním ohodnotili prácu svojich kolegov poľovnícke združenia a spoločnosti. Aspoň takýmto slávnostným aktom môžeme poďakovať tým, ktorým príroda a zver nie je ľahostajnou. Po slávnostnom odovzdávaní sa pristúpilo k dražbe jeleňa, ktorého si vybojoval pán Čerevka Róbert.

                Pokračovalo sa bohatým popoludňajším programom, ktorý bol ako inak,   venovaný poľovníckym zvyklostiam a tradíciám. Varenia pravého poľovníckeho         guľášu    sa zhostilo 12 poľovníckych združení a spoločností. Komisia pri         ochutnávkach nešetrila slovami chvály. Mala to ťažké ale vybrala 3 najchutnejšie.         Okrem toho predstavili trubači zo Sobraniec a Trebišova slovenské ale aj zahraničné poľovnícke signály. Program obohatili aj odvážni súťažiaci vo vábení jelenej zveri ako aj vodiči 17-tich poľovných psov rôznych plemien výstavou a predstavením             jednotlivých plemien.  Počas programu mohli návštevníci spoznávať dravé vtáctvo,         ktoré predstavovali sokoliari pod vedením pána Miroslava Micenku. Lesný           pedagógovia sa venovali tým najmladším a skúšali ich nezvyčajné vedomosti. Niekedy       sa dozvedeli aj to, čo sa v žiadnych knihách nepíše   Spestrenie priniesla aj folklórna tanečná skupina Chemlon a spevácka skupina  Hačure z Humenného ako aj tanečná folklórna skupina Kamjana z Medzilaboriec. Vyvrcholením programu bola bohatá   tombola.

                Tento krásny víkend plný poľovníckeho ducha priniesol nielen poľovníkom       ale aj laickej verejnosti možnosť nahliadnuť do tajov, ktoré samotné poľovníctvo      ponúka a to aj vďaka príspevkom našich sponzorov.  Veríme, že sa o rok opäť     stretneme a že   svätý Hubert nás bude sprevádzať počas nadchádzajúceho obdobia.

 

            Poľovníctvu zdar!

 
 

 

M A J S T R O V S T V Á     O P K   

V    H U M E N N O M

Vyhodnotenie majstrovstiev OPK Humenné

            Aj tento rok sa v areáli strelnice v Lackovciach okr. Humenné konali          Majstrovstvá OKP Humenné v dvoch streleckých disciplínach. Za nie príliš vydareného počasia si dňa 11.5.2014 v klasickej poľovníckej streleckej disciplíne M400 v streľbe             na redukované terče líšky, srnca, kamzíka a diviaka, zmeralo sily 51 strelcov, čo je           rekordný počet za evidované obdobie.

1. miesto získal Milan Ferko s výsledkom 379  bodov,

2. miesto  získal Ing. Igor Gavula s výsledkom 379 bodov,

3. miesto získal Mgr. Martin Rjaby s výsledkom 375 bodov,

4. miesto získal Ing. Štefan Drozd s výsledkom 369 bodov,

5. miesto získal Martin Semančík s výsledkom 361 bodov,

 

V disciplíne OS40 si v streľbe na asfaltové terče v dvoch kolách, zmeralo                               sily 20 strelcov.

1. miesto získal Peter Vysočanský ml. s výsledkom  31  bodov,

2. miesto  získal Peter Vysočanský st. s výsledkom 27 bodov,

3. miesto získal Ing. Igor Gavula s výsledkom 26 bodov,

4. miesto získal Ing. Martin Leník s výsledkom 26 bodov,

5. miesto získal Karol Kobak s výsledkom 25 bodov,

    Strelci umiestnení na prvých piatich priečkach v každej disciplíne získali okrem diplomov aj vecné ceny, ku ktorým prispeli aj sponzori LEPAL TECHNIK s.r.o.- Pavol Leško, FERSTAV s.r.o- Ing. Ladislav Ferko a VIARD-H- Ing. Martin Lenik, RONIN- zbrane s.r.o., HUNTERS- poľovnícke a rybárske potreby, NIMROD Čopey Bruno- predajňa poľovníckych potrieb,  Peter VYSOČANSKÝ- poľovnícke potreby.       V záverečnom vyhodnotení riaditeľ preteku a zároveň predseda OPK Humenné                   Ing. Pavol Zaťko skonštatoval zdarný priebeh streleckej akcie, ocenil zvyšujúci      sa záujem o strelectvo zo strany poľovných združení a spoločností, poďakoval prítomným     za dodržiavanie bezpečnosti počas preteku a     oceneným zablahoželal k víťazstvu         a víťazom a ostatným strelcom poprial aj  v ďalších ročníkoch veľa streleckých        úspechov.   

 

                                                                                Predseda streleckej komisie OPK                                                                                                                   Ing. Štefan Drozd ml.

Fotogaléria: Majstrovstvá OPK

 

 

C H O V A T E Ľ S K Á      P R E H L I A D K A   

  O P K   H U M  E N N É   2013/2014

 

v dňoch 28.-30.03.2014 sa v bývalom ROH klube konala chovateľská prehliadka 

trofejí ulovenej zveri v poľovníckej sezóne 2013/2014.

Všetko podstatné, čo by Vás mohlo zaujímať nájdete :Čo už máme za sebou ?

   

 

 

 

OZNÁMENIE RVPS O AFRICKOM MORE 

OŠIPANÝCH

pre užíveteľov PR a poľovníckych hospodárov !

 

 Na základe Národného kontrolného programu pre klasický mor ošípaných

v diviačej populácii na Slovensku

v roku 2014 došlo k 2 podstatným zmenám v monitorovacom programe KMO:

 

1.       V oblastiach s vyšším rizikom ( t.j. okresy Krupina, Lučenec, Poltár, 

Veľký Krtíš, Levice, Nové Zámky,Komárno, Rimavská Sobota ) sa nebude  toho roku 

vyplácať zástrelné  za dodanévzorky – toto sa nás netýka

2.       V oblastiach s nižším rizikom ( toto sa týka aj nás ) sa posúva dátum odberu všetkých  vzoriek 

od ulovených diviakov od 1. marca – 15. júla   

V minulom roku to bolo od 1.februára – 15. júla
Vzorky na KMO odoberať  zo všetkých ulovených diviakov už v tomto období.

MVDr. Jana Nemcová

 

1. ročník POĽOVNÍCKEHO PLESU v Humennom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Že sa poľovníci vedia aj zabávať Vám priblížime krátkym videom a fotogalériou

Video: www.youtube.com/watch?v=MT0LE30a_H0

www.youtube.com/watch?v=fgs3qfFh_LM

Fotogaléria: 1. Poľovnícky ples v Humennom