Regionálna chovateľská prehliadka 

OPK Humenné

Obvodná poľovnícka komora v Humennom Vás pozýva na Regionálnu chovateľskú prehliadku trofejí, ktorá prebieha v ROH Humenné na Chemlonskej  v Humennom. Je na čo sa pozrieť. 
Časový harmonogram: 
PIATOK 12:00-17:00
SOBOTA 09:00-17:00
NEDEĽA 08:00-12:00 
 Tešíme sa na Vašu účasť!
 

Stretnutie členov SPZ nezačlených v poľovníckych združeniach

"voľba delgátov na Snem RgO SPZ a voľba delegátov do Rady RgO SPZ"

Regionálna organizácia SPZ v Humennom Vás srdečne pozýva na stretnutie nezačlenených členov SPZ t. j. členov nezaradených v poľovníckych združeniach. 

Stretnutie sa uskutoční dňa 29.03.2017 o 16:00 hod. v kancelárii RgO SPZ na Lipovej 14 v Humennom za účelom voľby delegátov na Snem RgO SPZ a voľby delegátov do Rady RgO SPZ. 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 
 

IV. ročník poľovníckeho plesu - rekapitulácia

Dňa 04. februára sa uskutočnil IV. ročník poľovníckeho plesu v Humennom, ktorý organizovala OPK, RgO SPZ v Humennom v spolupráci s KCHTD. Zúčastnilo sa ho okolo 180 ľudí, ktorých zabávala skupina Exotik. Ples obohatil program trubačov z Prešova a vystúpenie žiačok zo súkromnej ľudovej školy VIA ARTO v Humennom. Okrem toho bola na plese zachovaná tradícia charitatívneho charakteru, kde mohli prítomní prispieť CSS Zátišie v Osadnom, ktoré sa venuje novej činnosti a to Službe včasnej intervencie. Účastníci mali možnosť vyhrať zaujímavé ceny v tombole a pochutiť si na výbornom jedle. Priebeh si môžete pozrieť ja na fotografiách : IV. ročník poľovníckeho plesu

 

Informácie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v oblasti odberu vzoriek u diviakov a cieleného lovu líšok

 

Všetky informácie nájdete : Veterinárna správa

 

Deň sv. Huberta v Humennom

Dńa 11.09.2016 sa v Humennom uskutočnil Deň sv. Huberta, kde sa zišlo niekoľko tisíc poľovníkov i nepoľovníkov. Program bol bohatý a každý si mohol prísť na svoje. Deti v stánkoch lesnej pedagogiky, jazde na koníkoch, skákacom hrade či predstavení sokoliarov. Dospelí sa zase mohli mnohému priučiť pri prezentácii zvukov zveri, poľovníckych signálov, varení guľašu a mnohých ďalších vstupoch. Počasie nám doprialo veľa krásnych zážitkov a veríme, že väčšina odchádzala s pocitom pekne prežitého dňa. 
Budúci rok nás očakávajú v Medzilaborciach. 
Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k zdarnému pribehu celej akcie.
 
Poľovníctvu zdar!
 
Rekapitulácia: Deň sv. Huberta Humenné

 

Úpravy Zákona o zbraniach a strelive

 

Vzhľadom k tomu, že došlo k niektorým zmenám v zákone o zbraniach streliva, dávame do pozornosti najdôležitejšie zmeny, ktoré sa týkajú poľovníctva:

 

1. Boli zrušené tlakové skúšky v pravidelných intervaloch. Povinnosť podrobiť zbrane tlakovej skúške ostáva na rozhodnutí príslušného policajného orgánu, ktorý tak rozhodne na základe ich technického stavu.

2. Pri žiadosti o vydanie zbrojného preukazu skupiny D bolo potrebné doložiť potvrdenie o členstve v poľovníckej organizácii v ktorej bol člen registrovaný. Po novom toto potvrdenie už nie je potrebné ale je treba doložiť  úradne overenú kópiu platného poľovného lístka. (To znamená overenie u notára, alebo na Obecnom úrade.) Pri žiadateľoch o prvý zbrojný preukaz aj úradne overené vysvedčenie zo skúšky z poľovníctva a doplnkovej skúšky ku zbraniam a strelivu.

3. Zákon uložil Obvodnej poľovníckej komore povinnosť ohlásiť do 7dní policajnému zboru odňatie alebo ukončenie platnosti poľovných lístkov u svojich členov. Preto ak držiteľovi PL zanikne jeho platnosť dňom 31.12. príslušného kalendárneho roka, bude tento nahlásený na príslušný policajný zbor.

4. Sprísnilo sa posudzovanie priestupkov spáchaných držiteľom zbrojného preukazu. V prípade spáchania už dvoch a viac priestupkov počas dvoch rokov bude zbrojný preukaz odňatý.

5. Po opätovnom prerokovaní zmien v zákone o zbraniach a strelive, kompetentné orgány potvrdili aj túto zmenu v zákone:  Pozitívnou zmenou je, že držiteľ európskeho zbrojného preukazu nebude mať povinnosť hlásiť vývoz a opätovný dovoz zbrane (v prípade ak poľuje mimo SR). Samozrejme, tomu kto nie je držiteľom európskeho zbrojného preukazu táto ohlasovacia povinnosť naďalej zostáva a na oddelení policajného zboru si musí vybaviť zbrojný sprievodný list.

 

Novinky

Príroda a zver - fotografie

31.08.2016 10:51
  V tomto priečinku Vaše príspevky sa môžete kochať krásnymi fotografiami prírody a zveri.  V prípade záujmu o uverejnenie Vašich fotografii nás kontaktujte na emailovej adrese: humenne@opk.sk.  S pozdravom Perinajová

Miron Cerula Karpatský horár

29.01.2015 14:12
Kniha Mirona Cerula nášho známeho spisovateľa z krásnej dedinky Ruská Poruba. Táto kniha je  jeho jedenásta a myslím, že pri jej čítaní si prídete na svoje. Ak by ste mali záujem o túto knihu kontaktujte pána Cerulu na tel. č. : 0918 294 061. Okrem toho píše aj iné žánre, pri ktorých nechýbajú rozprávky, či vojnové príbehy. V každej z nich je kúsok skutočne zažitých príbehov v lone našej prírody. Prajem príjemné čítanie.

Diskusná téma: Úvodná stránka

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok