DNI SV. HUBERTA V MEDZILABORCIACH

 

Aj tento rok OPK a RgO SPZ v spolupráci s poľovníckymi združeniami a spoločnosťami v Medzilaborciach organizuje dni sv. Huberta, tentokrát v Medzilaborciach v dňoch 23.-24.08.2014 so zaujímavým programom(viď príloha). Budeme mať možnosť dozvedieť sa zaujímavosti z oblasti manažmentu jelenej  zveri ako aj zaujímavosti o šakalovi zlatom. Popritom Vás prevedieme kútikami poľovníckej osvety, kynológie, sokoliarstva a pod. A nezabúdame na deti, ktoré      si môžu vyskúšať streľbu z luku či zajazdiť si na koníkovi resp. zasúťažiť si               s lesnými pedagógmi. Okrem toho spoločnou svätohubertovskou sv. omšou poďakujeme za to, že máme možnosť užívať dary prírody plnými dúškami.

 

Verím, že sa spoločne stretneme pri takejto krásnej akcii, kde sa môžeme     stretnúť spolu so svojimi priateľmi, s ktorými nás spája lásky k prírode a zveri. 

 

Prípravy sú už v plnom prúde a verím, že svojou účasťou podporíme tých,           ktorí sa na prípravách podieľajú. 

Tešíme sa na Vašu hojnú účasť...

Poľovníctvu zdar!

 

Zdražilová Silvia, Ing.

 
PS: Program v prílohe:  plagát hubert 2014-uprava.pdf (1212263)

 

 

 

M A J S T R O V S T V Á     O P K   

V    H U M E N N O M

Vyhodnotenie majstrovstiev OPK Humenné

            Aj tento rok sa v areáli strelnice v Lackovciach okr. Humenné konali          Majstrovstvá OKP Humenné v dvoch streleckých disciplínach. Za nie príliš vydareného počasia si dňa 11.5.2014 v klasickej poľovníckej streleckej disciplíne M400 v streľbe             na redukované terče líšky, srnca, kamzíka a diviaka, zmeralo sily 51 strelcov, čo je           rekordný počet za evidované obdobie.

1. miesto získal Milan Ferko s výsledkom 379  bodov,

2. miesto  získal Ing. Igor Gavula s výsledkom 379 bodov,

3. miesto získal Mgr. Martin Rjaby s výsledkom 375 bodov,

4. miesto získal Ing. Štefan Drozd s výsledkom 369 bodov,

5. miesto získal Martin Semančík s výsledkom 361 bodov,

 

V disciplíne OS40 si v streľbe na asfaltové terče v dvoch kolách, zmeralo                               sily 20 strelcov.

1. miesto získal Peter Vysočanský ml. s výsledkom  31  bodov,

2. miesto  získal Peter Vysočanský st. s výsledkom 27 bodov,

3. miesto získal Ing. Igor Gavula s výsledkom 26 bodov,

4. miesto získal Ing. Martin Leník s výsledkom 26 bodov,

5. miesto získal Karol Kobak s výsledkom 25 bodov,

    Strelci umiestnení na prvých piatich priečkach v každej disciplíne získali okrem diplomov aj vecné ceny, ku ktorým prispeli aj sponzori LEPAL TECHNIK s.r.o.- Pavol Leško, FERSTAV s.r.o- Ing. Ladislav Ferko a VIARD-H- Ing. Martin Lenik, RONIN- zbrane s.r.o., HUNTERS- poľovnícke a rybárske potreby, NIMROD Čopey Bruno- predajňa poľovníckych potrieb,  Peter VYSOČANSKÝ- poľovnícke potreby.       V záverečnom vyhodnotení riaditeľ preteku a zároveň predseda OPK Humenné                   Ing. Pavol Zaťko skonštatoval zdarný priebeh streleckej akcie, ocenil zvyšujúci      sa záujem o strelectvo zo strany poľovných združení a spoločností, poďakoval prítomným     za dodržiavanie bezpečnosti počas preteku a     oceneným zablahoželal k víťazstvu         a víťazom a ostatným strelcom poprial aj  v ďalších ročníkoch veľa streleckých        úspechov.   

 

                                                                                Predseda streleckej komisie OPK                                                                                                                   Ing. Štefan Drozd ml.

Fotogaléria: Majstrovstvá OPK

 

 

C H O V A T E Ľ S K Á      P R E H L I A D K A   

  O P K   H U M  E N N É   2013/2014

 

v dňoch 28.-30.03.2014 sa v bývalom ROH klube konala chovateľská prehliadka 

trofejí ulovenej zveri v poľovníckej sezóne 2013/2014.

Všetko podstatné, čo by Vás mohlo zaujímať nájdete :Čo už máme za sebou ?

   

 

 

 

OZNÁMENIE RVPS O AFRICKOM MORE 

OŠIPANÝCH

pre užíveteľov PR a poľovníckych hospodárov !

 

 Na základe Národného kontrolného programu pre klasický mor ošípaných

v diviačej populácii na Slovensku

v roku 2014 došlo k 2 podstatným zmenám v monitorovacom programe KMO:

 

1.       V oblastiach s vyšším rizikom ( t.j. okresy Krupina, Lučenec, Poltár, 

Veľký Krtíš, Levice, Nové Zámky,Komárno, Rimavská Sobota ) sa nebude  toho roku 

vyplácať zástrelné  za dodanévzorky – toto sa nás netýka

2.       V oblastiach s nižším rizikom ( toto sa týka aj nás ) sa posúva dátum odberu všetkých  vzoriek 

od ulovených diviakov od 1. marca – 15. júla   

V minulom roku to bolo od 1.februára – 15. júla
Vzorky na KMO odoberať  zo všetkých ulovených diviakov už v tomto období.

MVDr. Jana Nemcová

 

1. ročník POĽOVNÍCKEHO PLESU v Humennom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Že sa poľovníci vedia aj zabávať Vám priblížime krátkym videom a fotogalériou

Video: www.youtube.com/watch?v=MT0LE30a_H0

www.youtube.com/watch?v=fgs3qfFh_LM

Fotogaléria: 1. Poľovnícky ples v Humennom