Deň sv. Huberta v Snine - rekapitulácia :)

 
 

Huberta navštívilo viac ako tri tisíc ľudí

SNINA. Nádvorie historického kaštieľa v nedeľu predpoludním patril prevažne zelenej farbe. Deň sv. Huberta, ktorý prišlo osláviť viac ako tritisíc návštevníkov, začal tradičnou svätohubertskou omšou. Medzi obetnými darmi bol aj statný ulovený jeleň, ktorého v dražbe najvyššou ponukou získal Martin Leník. Slávnostnému otvoreniu výstavy „Živý les“, ktorej sa zúčastnil primátor mesta Snina Štefan Milovčík a riaditeľ kancelárie Slovenskej poľovníckej komory Imrich Šuba, predchádzalo odovzdávanie poľovníckych vyznamenaní. Priestory kaštieľa, v ktorých vystavovali svoje trofeje poľovnícke združenia a spoločnosti, sa zaplnili do posledného miesta. Kultúrny program v poobedňajších hodinách patril trubačom so Strednej odbornej školy lesníckej z Prešova, ktorí predviedli svoje umenie v prezentácii poľovníckych signálov ocenené aj na medzinárodnej pôde. Súťaž vo varení poľovníckych guľášov, ktorej sa zúčastnilo deväť družstiev, bola už v tom čase v plnom prúde. Dievčenská spevácka skupina Zariana z Dlhého nad Cirochou ohúrila svojím talentom, ktorým oplývali aj Sokoliari sv. Bavona zo Štiavnických Baní. Tí spolupracujú so Základnou školou Maximiliána Hella, ktorá je jedinou na svete, kde sa vyučuje a zároveň klasifikuje predmet sokoliarstvo. S vynikajúcim vystúpením nezaostávali ani miestne telesá dychová hudba Sninčanka a skupina historického šermu Vikomt, ktorá zaujala najmä zvučným predvedením zbraní minulosti. Najmladšie ročníky mali možnosť vyskúšať jazdu na koni či streľbu z luku. Poklepkávaním kladivka si spolu s budúcimi poľovníkmi mohli postaviť vtáčiu búdku, lesní pedagógovia ich priučili mnohým zaujímavostiam o lese a zveri a Štátna ochrana prírody si pre nich pripravila poznávacie aktivity. Veteráni zo Škodovky si taktiež nenechali ujsť toto podujatie a svojich historických tátošov zaparkovali priamo v areáli kaštieľa, kde si ich mohli návštevníci do sýtosti obhliadať. Ani poľovnícke psy neušli pohľadom verejnosti. O odborný výklad sa postaral Jaroslav Jevčák a samotní majitelia. Nie každý má možnosť počuť v lese jeleňa, o ukážku vábenia zveri bolo postarané, a tak i široká verejnosť možno bude vedieť, ako ručí jeleň hľadajúci, odpočívajúci či jeleň pri jeleniciach. Odborná porota zhodnotila klady a zápory všetkých poľovníckych guľášov a rozhodla tak o víťazovi, ktorým sa stalo Poľovnícke združenie Pľaša Ruské. Srdečne gratulujeme i tým, ktorí si neváhali zakúpiť tombolový lístok a podarilo sa im vyhrať jednu z pripravených cien. 

Deň sv. Huberta v Snine naplnil očakávania organizátorov, ktorí veria v ďalšie vydarené ročníky. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby tento deň bol taký aký bol.

                                                                                                   Mgr. Michaela Zdražilová

 

 

Úpravy Zákona o zbraniach a strelive

 

Vzhľadom k tomu, že došlo k niektorým zmenám v zákone o zbraniach streliva, dávame do pozornosti najdôležitejšie zmeny, ktoré sa týkajú poľovníctva:

 

1. Boli zrušené tlakové skúšky v pravidelných intervaloch. Povinnosť podrobiť zbrane tlakovej skúške ostáva na rozhodnutí príslušného policajného orgánu, ktorý tak rozhodne na základe ich technického stavu.

2. Pri žiadosti o vydanie zbrojného preukazu skupiny D bolo potrebné doložiť potvrdenie o členstve v poľovníckej organizácii v ktorej bol člen registrovaný. Po novom toto potvrdenie už nie je potrebné ale je treba doložiť  úradne overenú kópiu platného poľovného lístka. (To znamená overenie u notára, alebo na Obecnom úrade.) Pri žiadateľoch o prvý zbrojný preukaz aj úradne overené vysvedčenie zo skúšky z poľovníctva a doplnkovej skúšky ku zbraniam a strelivu.

3. Zákon uložil Obvodnej poľovníckej komore povinnosť ohlásiť do 7dní policajnému zboru odňatie alebo ukončenie platnosti poľovných lístkov u svojich členov. Preto ak držiteľovi PL zanikne jeho platnosť dňom 31.12. príslušného kalendárneho roka, bude tento nahlásený na príslušný policajný zbor.

4. Sprísnilo sa posudzovanie priestupkov spáchaných držiteľom zbrojného preukazu. V prípade spáchania už dvoch a viac priestupkov počas dvoch rokov bude zbrojný preukaz odňatý.

5. Po opätovnom prerokovaní zmien v zákone o zbraniach a strelive, kompetentné orgány potvrdili aj túto zmenu v zákone:  Pozitívnou zmenou je, že držiteľ európskeho zbrojného preukazu nebude mať povinnosť hlásiť vývoz a opätovný dovoz zbrane (v prípade ak poľuje mimo SR). Samozrejme, tomu kto nie je držiteľom európskeho zbrojného preukazu táto ohlasovacia povinnosť naďalej zostáva a na oddelení policajného zboru si musí vybaviť zbrojný sprievodný list.

 


 

"HRAVÁ ŠKOLA"

Prázdniny utekajú a deti svoj čas mnohokrát venujú sedeniu pri počítači či počítačovým hrám. Možno je to kvôli teplotám, možno preto, že lenivosť je ťažko prekonateľná. Avšak tento spôsob využívania prázdninových chvíľ sa mnohým nezdá celkom správny a preto sa rozhodli pre deti pripraviť niečo zaujímavejšie. Projekt HRAVÁ ŠKOLA pri Základnej škole na Pugačevovej ulici v Humennom pod vedením pani učiteľky Sašky Fajferovej má každý deň pripravený zaujímavý program pre deti, ktoré sa rady dozvedia niečo nové, naučia sa rôzne zručnosti a samozrejme chcú stráviť chvíle so svojimi súrodencami či kamarátmi. Celý deň je naplnený všestrannými aktivitami. V utorok 21. júla sa spoločne vybrali k poľovníkom, aby spoznali ich prácu, ktorej sa venujú počas realizácie svojho koníčka – niektorí aj povolania. Slnečný deň sme začali návštevou aklimatizačnej obory v Brestove patriacej Lesom SR. Sprevádzal nás dlhoročný lesník Ing. Miroslav Brečka. Na vyhliadke nás privítalo hniezdo s vtáčikmi, ktorých hlad nútil dávať o sebe vedieť širokej zvieracej i ľudskej verejnosti. Aj napriek vysokým teplotám sa nám podarilo vidieť krásnu danieliu a muflóniu zver. Po prehliadke a chutnom obede sa deti premiestnili do priestorov kancelárie Obvodnej poľovníckej komory, kde na nich okrem aktivít spojených s poznávaním prírody – mohli vidieť stopy zveri, modely krmovísk, tvorili les – čakala aj malá Reina. Sučka poľovného psíka welšského teriéra im ukázala svoju poslušnosť, ktorá je vždy vizitkou pána. Ak sa stanete súčasťou Hravej školy, neoľutujete. Kopec zážitkov vám spríjemní celé prázdniny

 

"ZELENÁ RADOSŤ ŽIVOTA"

Obvodná poľovnícka komora a Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu usporiadala v sobotu 20. júna akciu pod názvom „Zelená radosť života“, na ktorej sa stretla približne štyridsiatka poľovníkov z okresov Humenné, Medzilaborce a Snina narodených do roku 1943. Mnohí sa znovu videli po niekoľkých desiatkach rokov, mali tak príležitosť vyrozprávať svoje osobné poľovnícke zážitky, ktorých bolo za toľké roky neúrekom. Vďaka tomu sa pripravuje aj publikácia, v ktorej budú uverejnené najzaujímavejšie z nich. Okrem občerstvenia bol pre nich pripravený program v podobe prešovských trubačov zo Strednej odbornej školy lesníckej a folklórny súbor Udavčane primäl svojou svižnou hudbou niekoľkých prítomných okrem spevu aj k tancu. Každý zo zúčastnených bol obdarovaný Ďakovným listom a spomienkovým vínom, na ktorom nechýbala Modlitba k sv. Hubertovi. 

 
Ako to vyzeralo si môžete pozrieť tu:  Zelená radosť života
 

Cielený lov líšky - monitoring

Podrobné informácie nájdete v prílohe: OVL- líšky monitoring.pdf (484980)

 

Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti

Dávame do pozornosti, že v najbližších mesiacoch Obvodná poľovnícka komora v Humennom bude organizovať skúšky poľovnej upotrebiteľnosti poľovných psov. 

Predpokladané dátumy:  BL - brlohárske skúšky - 13.-14.07.2015. 

V prípade záujmu je potrebné dostaviť sa do kancelárie OPK v Humennom na Lipovej ulici spolu s rodokmeňom psa a vypísať prihlášku. Je ešte niekoľko voľných miest.

 S pozdravom a kynológii zdar! 

 

Majstrovstvá OPK v  M 400 a OS 40 vyhodnotenie

Vyhodnotenie majstrovstiev OPK Humenné zo dňa 10.05.2015
            V areáli strelnice v Lackovciach okr. Humenné sa aj tento rok konali Majstrovstvá OPK Humenné. Majstrovstvá sa konali v nedeľu 10.5.2015 v dvoch streleckých disciplínach.
                V klasickej poľovníckej streleckej disciplíne M400 v streľbe na redukované terče líšky, srnca, kamzíka a diviaka si sily zmeralo 43 strelcov s nasledujúcim umiestnením víťazov:
 1. miesto získal Ondrej Černega s výsledkom 375  bodov
 2. miesto  získal Miroslav Zdražil s výsledkom 375 bodov,
 3. miesto získal František Hriň s výsledkom 373 bodov, 
 4. miesto získal Ján Stošek s výsledkom 371 bodov,
 5. miesto získal Ivan Semanco s výsledkom 366 bodov,
        V disciplíne OS40 si v streľbe na asfaltové terče v dvoch kolách, zmeralo sily 18 strelcov.
 1. miesto získal Miroslav Micenko s výsledkom  31  bodov
 2. miesto získal Karol Micenko s výsledkom  29  bodov
 3. miesto získal Miroslav Zdražil s výsledkom  29  bodov, 
 4. miesto  získal Peter Vysočanský st. s výsledkom 28 bodov,
 5. miesto získal Peter Vysočanský ml. s výsledkom 28 bodov,
        Strelci umiestnení na prvých piatich priečkach v každej disciplíne získali okrem diplomov aj vecné ceny, ku ktorým prispeli sponzori VIARD-H- Ing. Martin Lenik, NIMROD Čopey Bruno- predajňa poľovníckych potrieb, Peter VYSOČANSKÝ- poľovnícke potreby. Počas pretekov bolo v areáli strelnice zabezpečené občerstvenie a poľovnícky guľáš
        Riaditeľ preteku a zároveň predseda OPK Humenné Ing. Pavol Zaťko v záverečnom vyhodnotení poďakoval prítomným za dodržiavanie bezpečnosti počas preteku, organizátorom za prípravu a bezproblémový priebeh akcie, víťazom  zablahoželal a ostatným strelcom poprial  v ďalších ročníkoch veľa streleckých úspechov.
Predseda streleckej komisie OPK                Ing. Štefan Drozd
 
Fotogaléria: Majstrovstvá opk 2015

 

Besiedka "ČO SA SKRÝVA  ZA BRÁNAMI  LESA"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deti sú základom spoločnosti a našej budúcnosti. Dôležité je preto vštepovať im lásku a pozitívny vzťah k prírode a zvieratkám. Jednou z možností je ponúknuť im informácie interaktívnou formou. Preto sme si pre ne pripravili Besiedku Čo sa skrýva za bránami lesa. Detičky síce niekedy vedia viac ako vy :) ale treba sa vedieť vyhovoriť. 

V materskej škôlke na ulici Osloboditeľov  v Humennom  sme sa spoločne  oboznámili so všetkým čo sa skrýva za bránami našich lesov. Obrázkami sme si priblížili ich výzor a samozrejme sme spoločne hádali čím sa živia a akým životom žijú. Priblížili sme  deťom taktiež význam práce poľovníkov. Okrem toho sme si spoločne vymaľovali lesné zvieratká. Na oplátku nám detičky zatancovali a zaspievali krásnu pesničku.  Ďakujeme pekne.

Ponúkame Vám aj fotogalériu ako sa tešili z našej prítomnosti a mi z ich :)  Foto: Besiedka

 

 

Novinky

Miron Cerula Karpatský horár

29.01.2015 14:12
Kniha Mirona Cerula nášho známeho spisovateľa z krásnej dedinky Ruská Poruba. Táto kniha je  jeho jedenásta a myslím, že pri jej čítaní si prídete na svoje. Ak by ste mali záujem o túto knihu kontaktujte pána Cerulu na tel. č. : 0918 294 061. Okrem toho píše aj iné žánre, pri ktorých nechýbajú rozprávky, či vojnové príbehy. V každej z nich je kúsok skutočne zažitých príbehov v lone našej prírody. Prajem príjemné čítanie.

Diskusná téma: Úvodná stránka

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok