FSMP Lukačovce 2013

 

FSMP v poľovnom revíri Holpky v PZ Hradisko Lukačovce.

            Už v minulosti bol pes najlepším priateľom a pomocníkom človeka. Pre poľovníka to platilo a platí niekoľkonásobne. Keďže správne obhospodarovanie poľovného revíru bez použitia dobrého poľovného psa nie je zodpovedné, zúčastňujeme sa spolu s našimi poľovnými psami niekoľkých druhov skúšok poľovnej upotrebiteľnosti. Tým skvalitňujeme výkon práva poľovníctva v našich poľovných revíroch. Upotrebiteľnosť získavajú poľovné psy aj úspešnou účasťou na farbiarskych skúškach malých plemien i slovenských kopovov(FSMP), ktorých cieľom je preveriť prácu poľovných psov v poľovnom revíri v disciplínach hlasitosť, poslušnosť, vodenie na remeni, sliedenie, správanie po výstrele, práca na pofarbenej stope najmenej 12 hod. starej a odloženie. Výsledkom je ohodnotenie vodiča a psa ocenením a bodmi.

            Tohto roku, v sobotu 29.06.2013 sa tieto skúšky podujalo zorganizovať Poľovnícke združenie Hradisko Lukačovce. V poľovnom revíri Holpky sa v jednotlivých disciplínach preverilo 7 poľovných psov plemien: slovenský kopov a štajerský durič, ktorí spolu s vodičmi zvládli všetky disciplíny v rámci bodového ohodnotenia, ktoré im zaručilo poľovnú upotrebiteľnosť. Počas skúšok rozhodovali Ing. Ševc František ako hlavný rozhodca, rozhodca Darivčák Michal a čakatelia na rozhodcov Hančar Štefan a Jevčák Pavol. V ich rukách bolo ohodnotiť prácu a pripravenosť jednotlivých poľovných psov. Po preverení poľovných psov získali všetci uchádzači diplom o úspešnom absolvovaní farbiarskych skúšok malých plemien. Úspešným uchádzačom prajeme veľa poľovníckych úspechov.

Výsledky:       JITKA od Luntera II. C, 70 bodov– slov. kopov

                        ELZA Vágnerov dvor I. C, 108 bodov– štaj. durič

                        KEVIN spod Čerinkova I.C, 100 bodov– slov. kopov

                        BRITA Vaľaškovce I. C, 108 bodov– slov. kopov

                        BENA od Juriša II.C, 76 bodov– slov. kopov

                        CIRO Vihorlatské hory, I.C, 100 bodov– slov. kopov

                        LORD spod Čerinkova, III.C, 66 bodov– slov. kopov

 

            Deň prežitý v spoločnosti priateľov, známych i štvornohých miláčikov v lone prekrásnej prírody bol spestrením každodenného pracovného nasadenia. Organizácia skúšok členmi PZ Hradisko Lukačovce bola zabezpečená k maximálnej spokojnosti. Nielen príprava skúšok, ale aj posedenie spolu s pravým poľovníckym guľášom. Poľovníckemu združeniu by sme chceli srdečne poďakovať. Poďakovanie samozrejme patrí aj predsedovi kynologickej komisie Pavlovi Jevčákovi a ostatným jej členom, ktorí v spolupráci s rozhodcovským zborom zabezpečili hladký priebeh skúšok po odbornej stránke.

            Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a zároveň povzbudzujeme všetky poľovnícke združenia k aktívnosti pri vykonávaní poľovníckych akcií v našom regióne.

Fotogaléria: FSMP Lukačovce

                Kynológii  zdar!

 

                RgO SPZ Humenné