Rekapitulácia poľovníckeho plesu vo fortografiách:

 
   
 

V prípade ak ste nestihli poľovnícky ples OPK, RgO SPZ v Humennom ponúkame spoločensky sa vyžiť s nádychom poľovníckej atmosféry na poľovníckom plese v hoteli ALIBABA.

 

 

 

 

KURZ o prvý poľovný lístok

Obvodná poľovnícka komora v Humennom bude organizovať  kurz o prvý poľovný lístok so začiatkom teoretickej prípravy dňa 24. februára 2020 v priestoroch OPK a RgO SPZ v Humennom na Lipovej 14. 

Bližšie info nájdete na:Kurz o prvý poľovný lístok

 

 

List PREZÍDIA SPK 

o prezentácii úlovkov na sociálnych sieťach

Vážené kolegyne a kolegovia, poľovníci a poľovnícka komunita je v posledných rokoch a veľmi intenzívne najmä posledné mesiace, neustále atakovaná laickou verejnosťou za zverejňovanie fotografií úlovkov na sociálnych sieťach a rôznych poľovníckych fórach. Prezídium Slovenskej poľovníckej komory má za to, že fotografie úlovkov voľne žijúcej poľovnej zveri, získané akokoľvek oprávneným a zákonným spôsobom nepatria na verejné fóra. Takéto konanie samozrejme nie je trestným činom a ani porušením interných predpisov národnej poľovníckej samosprávy, ale vzbudzuje v čoraz väčšej časti laickej verejnosti odpor voči poľovníctvu, vyvoláva čoraz väčšiu spoločenskú degradáciu úloh a poslania poľovníctva a je zdrojom neprimeraných reakcií plných nenávisti voči celej komunite poľovníkov. 

PRÍLOHA:  list_prezidia_SPK_2019.pdf (1207963)

 
 
AFRICKÝ  MOR  OŠIPANÝCH

AKTUÁLNE INFORMÁCIE  nájdete na 

https://www.polovnickakomora.sk/sk/amo.html

Opatrenia k AMO  na rok 2020 

Pre okresy Snina a Humenné: 

 Opatrenie HE a SV 2020.pdf (348781)

Pre okres Medzilaborce:

Opatrenia ML 2020.pdf (321178)

 

 

CIELENÝ LOV LÍŠKY HRDZAVEJ 

A PSÍKA MEDVEDÍKOVITÉHO 

NA ROK 2020

Informácia o monitoringu líšok - cielený lov.pdf (74142)

 

 
   

ODOVZDÁVANIE TLAČÍV NA OÚ PLO

Týmto žiadame všetkých užívateľov poľovných revírov  o dôsledné vypĺňanie potrebných tlačív na RVPS, ktoré nájdete:  OÚ PLO Humenné   a dodržiavanie termínov na ich predkladanie.

 
 

ODOVZDÁVANIE TLAČÍV NA RVPS

 
 

Týmto žiadame všetkých užívateľov poľovných revírov  o dôsledné vypĺňanie potrebných tlačív na RVPS, ktoré nájdete: Veterinárna správa a dodržiavanie termínov na ich predkladanie.

 

 

ODOVZDÁVANIE TLAČÍV NA OÚPLO

Novinky

Miron Cerula Karpatský horár

29.01.2015 14:12
Kniha Mirona Cerula nášho známeho spisovateľa z krásnej dedinky Ruská Poruba. Táto kniha je  jeho jedenásta a myslím, že pri jej čítaní si prídete na svoje. Ak by ste mali záujem o túto knihu kontaktujte pána Cerulu na tel. č. : 0918 294 061. Okrem toho píše aj iné žánre, pri ktorých nechýbajú rozprávky, či vojnové príbehy. V každej z nich je kúsok skutočne zažitých príbehov v lone našej prírody. Prajem príjemné čítanie.