Poľovnícky ples rekapitulácia :)

 
Dňa 06.02.2016 sa uslutočnil III. ročník poľovníckeho plesu organizovaného OPK a RgO SPZ v Humennom v spolupráci s KCHTD. Za zvukov lesných rohov v slávnostom sprievode vlajkonosičov a ulovenej diviačej zveri prenikla atmosféra slávnostného aktu aj do príomných hostí. Ples otvorili zástupcovia OPK a RgO SPZ Silvia Perinajová spolu s Ladislavom Ladomirjakom a prezident KCHTD Jaroslav Jevčák, ktorý slávnostným prípitkom zaželal príjemnú a ničím nerušenú zábavu. Zábavný večer začal tanečným kolom za sprievodu skupiny Grand. Počas celého večera mali prítomní možnosť fotenia vo fotokútiku s poľovníckymi komponentami a taktiež prispieť dobrovoľným príspevkom do krízového centra v Osadnom.Okrem toho program obohatili trubači z Prešova a FS Vranovčan. Nechýbala bohatá tombola, skvelé jedlo a plný tanečný parket až do skorých ranných hodín. Týmto dovoľte vyjadriť poďakovanie majiteľom ROH Humenné, všetkým sponzorom a tým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu akcie. Veríme, že o rok sa budeme opäť zabávať pri tejto príležitosti. Poľovníctvu zdar!

Novinky

Miron Cerula Karpatský horár

29.01.2015 14:12
Kniha Mirona Cerula nášho známeho spisovateľa z krásnej dedinky Ruská Poruba. Táto kniha je  jeho jedenásta a myslím, že pri jej čítaní si prídete na svoje. Ak by ste mali záujem o túto knihu kontaktujte pána Cerulu na tel. č. : 0918 294 061. Okrem toho píše aj iné žánre, pri ktorých nechýbajú rozprávky, či vojnové príbehy. V každej z nich je kúsok skutočne zažitých príbehov v lone našej prírody. Prajem príjemné čítanie.