Poľovnícky ples rekapitulácia :)

 
Dňa 06.02.2016 sa uslutočnil III. ročník poľovníckeho plesu organizovaného OPK a RgO SPZ v Humennom v spolupráci s KCHTD. Za zvukov lesných rohov v slávnostom sprievode vlajkonosičov a ulovenej diviačej zveri prenikla atmosféra slávnostného aktu aj do príomných hostí. Ples otvorili zástupcovia OPK a RgO SPZ Silvia Perinajová spolu s Ladislavom Ladomirjakom a prezident KCHTD Jaroslav Jevčák, ktorý slávnostným prípitkom zaželal príjemnú a ničím nerušenú zábavu. Zábavný večer začal tanečným kolom za sprievodu skupiny Grand. Počas celého večera mali prítomní možnosť fotenia vo fotokútiku s poľovníckymi komponentami a taktiež prispieť dobrovoľným príspevkom do krízového centra v Osadnom.Okrem toho program obohatili trubači z Prešova a FS Vranovčan. Nechýbala bohatá tombola, skvelé jedlo a plný tanečný parket až do skorých ranných hodín. Týmto dovoľte vyjadriť poďakovanie majiteľom ROH Humenné, všetkým sponzorom a tým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu akcie. Veríme, že o rok sa budeme opäť zabávať pri tejto príležitosti. Poľovníctvu zdar!