Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri

03.01.2023 15:33

MPRV SR nás informovalo o vydaní mimoriadneho povolenia na lov raticovej zveri (v prílohe) z dôvodu vzniku škôd na poľnohospodárskych a lesných kultúrach.

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri a výnimka zo zakázaných a nesprávnych spôsobov lovu.pdf (95291)