Regionálne majstrovstvá

 

    Regionálne majstrovstvá OPK organizuje strelecká komisia OPK Humenné každoročne na strelnici v Lackovciach. Súťaží sa v dvoch disciplínach a to OS 4O a M 400. Prevé tri miesta v obidvoch disciplínach sú ocenené diplomom a vecnými cenami.

    Konferencia OPK Humenné na svojom zasadnutí dňa........ uznesením........schválila povinnosť účasti minimálne jedného člena poľovníckeho združenia  na organizovaných regionálnych majstrovstvách.

   Máme príležitosť stretnúť sa s priateľmi, s ktorými máme podobné resp. rovnaké záujmy a tak prehlbovať vzájomné vzťahy, či odovzdávať si skúsenosti.

Novinky

Miron Cerula Karpatský horár

29.01.2015 14:12
Kniha Mirona Cerula nášho známeho spisovateľa z krásnej dedinky Ruská Poruba. Táto kniha je  jeho jedenásta a myslím, že pri jej čítaní si prídete na svoje. Ak by ste mali záujem o túto knihu kontaktujte pána Cerulu na tel. č. : 0918 294 061. Okrem toho píše aj iné žánre, pri ktorých nechýbajú rozprávky, či vojnové príbehy. V každej z nich je kúsok skutočne zažitých príbehov v lone našej prírody. Prajem príjemné čítanie.