Regionálne majstrovstvá

 

    Regionálne majstrovstvá OPK organizuje strelecká komisia OPK Humenné každoročne na strelnici v Lackovciach. Súťaží sa v dvoch disciplínach a to OS 4O a M 400. Prevé tri miesta v obidvoch disciplínach sú ocenené diplomom a vecnými cenami.

    Konferencia OPK Humenné na svojom zasadnutí dňa........ uznesením........schválila povinnosť účasti minimálne jedného člena poľovníckeho združenia  na organizovaných regionálnych majstrovstvách.

   Máme príležitosť stretnúť sa s priateľmi, s ktorými máme podobné resp. rovnaké záujmy a tak prehlbovať vzájomné vzťahy, či odovzdávať si skúsenosti.