Náš tím

Predstavenstvo RgO SPZ

 

Predseda RgO SPZ                                                    

Ing. Zaťko Pavel

Podpredseda RgO SPZ                                              

Sopiriak Ján

Predseda kynologickej RgO SPZ                                 

Jevčák Pavol

Predseda ekonomickej komisie RgO SPZ                   

Kriška Štefan

Členovia predstavenstva                                          

Ing. Perinajová Silvia                                                                          

Ladomirjak Ladislav                                                                           

Ing. Jalč Michal

 

Dozorná rada RgO SPZ

Predseda DR RgO SPZ                                              

Ing. Kníž Ján

Členovia DR RgO SPZ                                                

Ing. Cerula Ladislav                                                                 

Ing. Dutko Jaroslav

Zdražil Miroslav

Šimurda Jozef