Humenné

 

Číslo PZ Poľovný revír Okres Užívateľ PR
1 Beskyd HE PZ Srnec Vyšná Jablonka
2 Jedlinka HE PZ Magura Papín
3 Zálužné HE PZ Jariabok Hrabovec n/L.
4 Holpky HE PZ Hradisko Lukačovce
5 Zalamané HE PZ Bažant Baškovce
6 Záhorie HE PZ Veverička Nižné Ladičkovce
7 Peľhy HE PZ Partizán Ohradzany
8 Dzurkove HE PZ Jariabok Topoľovka
9 Javorina HE PZ Javor Slovenská Volová
10 Lieskovčík HE PZ Daniel Myslina
11 Suchár HE PZ Bučina Vyšný Hrušov
12 Rebjaková HE PZ Rozkvet Rovné
13 Sokolej HE PZ Sokol Humenné
14 Hrabiny HE PZ Jazvec Kamenica n/C.
15 Veliká HE PZ Jánošík Závadka
16 Lazy HE PZ Vlčie Pakostov
17 Kamenec HE PZ Kamenec Vyšná Sitnica
18 Výravka HE PZ Jedlinka Rokytov pri HE
19 Hrad HE PZ Okur Brekov
20 Ptavka HE PZ Vlk Chlmec

 

74 bez PR HE RgO SPZ