Stanovy SPZ

Stanovy-odsuhlasene-LU.pdf (899,5 kB)

 

Organizačný a rokovací poriadok SPZ

ORP SPZ_4.12.2012.doc (110,5 kB)

 

Disciplinárny poriadok SPZ

DP SPZ_4.12.2012.doc (116 kB)