Veterinárna správa 2017

OPATRENIA RVPS v rámci šírenia AMO a KMO
 
 

    Opatrenia nariadené od 1.2.2017  pre užívateľov poľovných revírov – pre PZ a PS v okresoch Humenné a Medzilaborce Opatrenia pre PZ okresy Humenné a Medzilaborce.pdf (200629) ostávajú  v platnosti na celú poľovnú sezónu.

    Opatrenia pre PZa PS  v okrese Snina boli dňom 26.4.2017 doplnené. Opatrenia pre okres Snina.pdf (199525) Doplnenie je v tom , že vzorky od uhynutej diviačej zveri je nevyhnutné doručiť na príslušnú RVPS do 24 hodín od nálezu kadáveru, alebo najneskôr v nasledujúci pracovný deň, obmedzené vykladanie krmiva je možné výhradne iba za účelom cieleného lovu diviakov na vnadiskách ( maximálne 1 kg jadrového krmiva na vnadisko a deň, a finančná úhrada za dodanie vzoriek je:   od 2. mája 2017 do 31.decembra vo výške 20 eur za vzorky z každého nájdeného uhynutého diviaka a od 2. mája 2017 do 31.decembra vo výške 10 eur za vzorky z každého uloveného  diviaka.

 

Certifikát k prvotnému vyšetreniu zveri

A) Pre získanie certifikátu k prvotnému vyšetreniu zveri po jej ulovení je potrebné vyplniť prihlášku na ŠKOLENIE na Inštitút vzdelávania v KE. Prihláška: Školenie k prvotnému vyšetreniu zveri.docx (11,4 kB)

B) V prípade, ak Vám končí platnosť cetrifikátu je potrebné vyplnenú prihlášku na PREŠKOLENIE poslať na Inštitút vzdelávania v KE. Prihláška: Preškolenie k prvotnému vyšetreniu zveri.docx (11,6 kB)

 

Žiadanky  na vyšetrenie nájdete na stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy www.svps.sk/zakladne_info/ziadanky.asp

RVPS Humenné Vás upozorňuje na to, že od 1.1.2017 budú akceptované len vyššie uvedené žiadanky. V prípade zaslania vzoriek s inou žiadankou (starou - neplatnou), Štátny veterinárny ústav  Zvolen vzorky nevyšetrí a RVPS Humenné bude voči Vám postupovať v zmysle platnej legislatívy.

                    

Tlačivá, ktoré majú byť predkladané na RVPS Humenné:

-Evidencia o vyšetrení ulovenej zveri za  poľovnícku sezónu v termíne najneskôr do 31.03.2015 s  menom osoby, ktorá vykonala prehliadku  Príloha č. 8                         Evidencia o vyšetrení ulovenej zveri za poľovnícku sezónu za celé PZ.pdf (137465)

-Sumár evidencie o vyšetrení ulovenej zveri za poľovnícku sezónu v termíne  najneskôr do 31.03.2015 / Príloha č. 9 /

 

    Zo strany RVPS Humenné budú vykonané krížové kontroly počtu odoslaných vzoriek na laboratórne vyšetrenie s porovnaním  počtov skutočne ulovených a uhynutých diviakov za poľovnícku sezónu 2015/2016 po doručení  údajov  z OLÚ Humenné a Snina. 

 

  

Novinky

Príroda a zver - fotografie

31.08.2016 10:51
  V tomto priečinku Vaše príspevky sa môžete kochať krásnymi fotografiami prírody a zveri.  V prípade záujmu o uverejnenie Vašich fotografii nás kontaktujte na emailovej adrese: humenne@opk.sk.  S pozdravom Perinajová

Miron Cerula Karpatský horár

29.01.2015 14:12
Kniha Mirona Cerula nášho známeho spisovateľa z krásnej dedinky Ruská Poruba. Táto kniha je  jeho jedenásta a myslím, že pri jej čítaní si prídete na svoje. Ak by ste mali záujem o túto knihu kontaktujte pána Cerulu na tel. č. : 0918 294 061. Okrem toho píše aj iné žánre, pri ktorých nechýbajú rozprávky, či vojnové príbehy. V každej z nich je kúsok skutočne zažitých príbehov v lone našej prírody. Prajem príjemné čítanie.