Informácie pre PH a predsedov

1. Firma Zverex - výkup diviny

 

Box Zverex SNINA - Firma Aglo, ul.Pčolinská pri žel. trati  p. Kriška Samuel 0905 970 319, 0905 970 319

 
 

Box ITALZVER Medzilaborce, Pasienková spoločnosť Borov s.r.o. miesto výkupu areál dopravy pána Černegu Zámočnícka č. 20

bývalý lesný závod - mechanizačné stredisko/ výkupca pán Martin Daňo ml. 0903715285

Box ITALZVER Snina, Švermová 1215/1, výkupca : pani Dančová - mobil 0903 611 445, alebo 0902131261

 

 

2. Doby lovu poľovnej zveri podľa vyhl. 344/2009 v znení neskorších predpisov

 

(1) Čas lovu sa ustanovuje takto:

a) srstnatá zver

1.  zajac poľný od 1. novembra do 31. decembra; lov sokoliarskymi dravcami od 1. septembra do 31. decembra,

2.  králik divý od 1. septembra do 31. decembra,

3.  ondatra pižmová celoročne,

4.  kuna lesná a kuna skalná od 1. septembra do konca februára,

5.  jazvec lesný od 1. septembra do 30. novembra,

6.  vlk dravý od 1. novembra do 15. januára okrem územia

 

a)  Národného parku Slovenský kras vrátane jeho ochranného pásma a katastrálnych území obcí Háj, Turňa nad Bodvou, Dvorníky, Hrhov, Jablonov nad Turňou, Zádiel a Včeláre,

b)  Chránenej krajinnej oblasti Kysuce a katastrálnych území Čadca, Horelica, Olešná, Staškov, Turzovka, Oščadnica, Raková, Klokočov, Svrčinovec, Čierne, Skalité v okrese Čadca,

c)  Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, územia Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma, územia Tatranského národného parku, katastrálnych území Bobrov, Breza, Zubrohlava, Klin, Krušetnica, Mútne, Námestovo, Oravská Jasenica, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Slanica, Sihelné a Zákamenné v okrese Námestovo a katastrálnych území Trstená, Oravice, Tichá dolina, Čimhová, Hladovka, Liesek, Suchá Hora a Vitanová v okrese Tvrdošín,

d)  Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty, územia Národného parku Poloniny a jeho ochranného pásma, katastrálnych území Becherov, Cigeľka, Frička, Gaboltov, Gerlachov, Hrabské, Hutka, Chmeľová, Kurov, Lenartov, Malcov, Nižná Polianka, Ondavka, Petrová, Regetovka, Snakov, Stebnícka Huta, Stebník, Varadka, Vyšná Polianka, Nižný Tvarožec a Vyšný Tvarožec v okrese Bardejov a katastrálnych území Kečkovce, Roztoky, Vyšný Mirošov v okrese Svidník,

 

7.  diviak lesný a diviačica od 1. júla do 15. januára, diviača a lanštiak po celý rok,

8.  daniel škvrnitý od 1. septembra do 15. januára, danielica a danielča od 1. augusta do 31. decembra,

9.  jeleň lesný a jelienča od 1. augusta do 15. januára, jelenica od 1. augusta do 31. decembra,

10.  jeleň sika celoročne,

11.  jeleník (pasrnec) bielochvostý celoročne,

12.  srnec lesný od 16. mája do 30. septembra, srna a srnča od 1. septembra do 31. decembra,

13.  muflón lesný od 1. augusta do 15. januára, muflónica a muflónča od 1. augusta do 31. decembra; muflón samec vo zverniciach celoročne,

14.  šakal zlatý od 1.augusta do konca februára,

15.  kamzík vrchovský alpský od 1. septembra do 31. decembra,

16.  líška hrdzavá celoročne,

17.  medvedík čistotný celoročne,

18.  psík medvedíkovitý celoročne,

19.  tchor tmavý od 1. septembra do konca februára,

20.  norok severoamerický celoročne,

21.  nutria riečna celoročne,

b) pernatá zver

1.  jariabok lesný kohút od 1. októbra do 15. novembra,

2.  morka divá kohút od 16. marca do 15. mája; obe pohlavia od 1. októbra do 31. decembra,

3.  bažant poľovný od 1. novembra do 15. januára, v bažantniciach od 1. októbra do konca februára; lov sokoliarskymi dravcami od 1. septembra do 31. decembra,

4.  bažant jarabý kohút od 1. októbra do 31. decembra, v bažantniciach od 1. septembra do konca februára,

5.  jarabica poľná od 16. septembra do 15. októbra,

6.  kuropta horská od 16. septembra do 31. decembra,

7.  holub hrivnák od 1. augusta do 31. októbra,

8.  hrdlička záhradná od 1. augusta do 31. decembra,

9.  lyska čierna od 1. októbra do 15. januára

10. sluka lesná od 1. septembra do 30. novembra,

11.  hus divá, hus siatinná a hus bieločelá od 1. októbra do 20. januára,

12.  kačica divá od 1. septembra do 31. januára,

13.  chochlačka sivá od 1. októbra do 15. januára,

14.  chochlačka vrkočatá od 1. októbra do 15. januára,

15.  havran čierny od 1. augusta do 20. januára,

16.  sojka škriekavá v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára a v ostatných poľovných revíroch od 20. septembra do konca februára,

17.  straka čiernozobá v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára a v ostatných poľovných revíroch od 10. septembra do konca februára,

18.  vrana túlavá v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára a v ostatných poľovných revíroch od 1. augusta do 10. februára.

 

(2)  Ak deň pred prvým dňom času lovu alebo deň po poslednom dni času lovu pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, možno loviť aj v tento deň.

(3)  Vo zverniciach možno lov zveri, na ktorej chov zvernica slúži, vykonávať aj od 1. januára do 31. januára.

(4)  Súhlas užívateľa poľovného revíru na lov zveri, ktorá nepodlieha poľovníckemu plánovaniu, sa v povolení na lov vyznačuje len ako alternatíva „áno/nie“.

§ 72

(1)  V samostatných a uznaných bažantniciach možno loviť celoročne kunu lesnú, kunu skalnú, jazveca lesného a tchora tmavého.

(2)  V poľovných lokalitách tetrova hoľniaka, tetrova hlucháňa a v poľovných revíroch s plánovaným chovom jarabice poľnej možno loviť celoročne, kunu skalnú, kunu lesnú a tchora tmavého.

(3)  Loviť sliepku bažanta poľovného možno len v poľovných revíroch, kde sa vypúšťajú umelo odchované bažantie kurčatá alebo dospelé jedince – sliepky.

                   (4)  Zver ulovená na základe mimoriadneho povolenia lovu sa vykazuje v prílohe č. 8.
 

3. Usmernenia vo veci náhrady škody na poľovnej zveri spôsobenej určenými živočíchmi.

 OÚ Prešov, OOP zaslal nasledovné usmernenia v danej veci: 
  1. Určený živočích.pdf (135029)
  2. 12.05.2014-Pokyn 3-2014 -náhrada škody -živočíchy.pdf (531309)
  3. 09.10.2014 - Pokyn 6-2014 -náhrada škody na poľovnej zveri.pdf (153920)

               4. Usmernenie k vnadiskám v 3. stupni ochrany

            1. usmernenie MŽP SR - vnadiská v 3. st. ochrany.pdf (732067)