OÚ PLO Humenné

 

(2)  Termíny predloženia dokumentácie okresnému úradu sú:

a)  výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia do troch mesiacov od evidencie zmluvy,

b) plán chovu a lovu raticovej zveri do 31. marca  Plán chovu a lovu raticovej zveri.xls (55296)

c) plán chovu a lovu malej zveri do 31. augusta, Ročný plán chovu a lovu malá zver úvod.pdf (31108)
Ročný plán chovu a lovu pre malú zver.pdf (34066)

d) plán spoločných poľovačiek do 20. septembra, Plán spoločných poľovačiek tabuľka.pdf (139395)
Plán spoločných poľovačiek úvod.pdf (151348)

e)  plán starostlivosti o zver do 31. marca, Ročný plán starostlivosti.pdf (38989)

f)  zistený stav zveri podľa § 36 spolu s plánom chovu a lovu raticovej zveri a spolu s plánom chovu a lovu malej zveri, Prehľad stavu zveri.pdf (106648)

g)  evidencia lovu zveri, jej úhynu, použitých značiek a použitia diviny - na chovateľskú prehliadku v nasledujúcom roku, Záznam o love.xls (73728)

h) štatistický výkaz o revíri a stavoch zveri do 5. marca nasledujúceho kalendárneho roku.

(3)  Termíny posúdenia a schválenia navrhnutých plánov sú:

a) výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia do 30 dní od doručenia návrhu chovateľskej rady príslušného chovateľského celku.

b)  plán chovu a lovu raticovej zveri do 30. apríla,

c)  plán chovu a lovu malej zveri do 15. septembra,

d)  plán starostlivosti o zver do 30. apríla,

e)  plán spoločných poľovačiek do 30. septembra.

         f)  Štatistický výkaz o revíri a stavoch zveri sa predkladá Národnému lesníckemu centru do 15. marca.
 

 

Novinky

Miron Cerula Karpatský horár

29.01.2015 14:12
Kniha Mirona Cerula nášho známeho spisovateľa z krásnej dedinky Ruská Poruba. Táto kniha je  jeho jedenásta a myslím, že pri jej čítaní si prídete na svoje. Ak by ste mali záujem o túto knihu kontaktujte pána Cerulu na tel. č. : 0918 294 061. Okrem toho píše aj iné žánre, pri ktorých nechýbajú rozprávky, či vojnové príbehy. V každej z nich je kúsok skutočne zažitých príbehov v lone našej prírody. Prajem príjemné čítanie.