Regionálna organizácia SPZ v Humennom zabezpečuje poistenie 

držiteľom PL a vykonáva činnosti  

ktorými ju poverí Obvodná poľovnícka komora.