Veterinárna správa 2021

 

MANUÁL NA ODBER VZORIEK:

 
AMO opatrenia:
 

Certifikát k prvotnému vyšetreniu zveri

A) Pre získanie certifikátu k prvotnému vyšetreniu zveri po jej ulovení je potrebné vyplniť prihlášku na ŠKOLENIE na Inštitút vzdelávania v KE. Prihláška: Školenie k prvotnému vyšetreniu zveri.docx (11,4 kB)

B) V prípade, ak Vám končí platnosť cetrifikátu je potrebné vyplnenú prihlášku na PREŠKOLENIE poslať na Inštitút vzdelávania v KE. Prihláška: Preškolenie k prvotnému vyšetreniu zveri.docx (11,6 kB)

 

Žiadanky  na vyšetrenie nájdete na stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy BESNOTA Žiadanka besnota-20-29.pdf (154294)  AMO, KMO Žiadanka-diviaky20-24.pdf (289829)

RVPS Humenné Vás upozorňuje na to, že budú akceptované len vyššie uvedené žiadanky. 

                    

Tlačivá, ktoré majú byť predkladané na RVPS Humenné:

-Evidencia o vyšetrení ulovenej zveri za  poľovnícku sezónu v termíne najneskôr do 31.03.2021 s  menom osoby, ktorá vykonala prehliadku  Príloha č. 8                         Evidencia o vyšetrení ulovenej zveri za poľovnícku sezónu za celé PZ.pdf (137465)

-Sumár evidencie o vyšetrení ulovenej zveri za poľovnícku sezónu v termíne  najneskôr do 31.03.2021 / Príloha č. 9 /

 

    Zo strany RVPS Humenné budú vykonané krížové kontroly počtu odoslaných vzoriek na laboratórne vyšetrenie s porovnaním  počtov skutočne ulovených a uhynutých diviakov za poľovnícku sezónu 2020/2021 po doručení  údajov  z OÚ PLO Humenné a Snina.