Veterinárna správa 2019

Certifikát k prvotnému vyšetreniu zveri

A) Pre získanie certifikátu k prvotnému vyšetreniu zveri po jej ulovení je potrebné vyplniť prihlášku na ŠKOLENIE na Inštitút vzdelávania v KE. Prihláška: Školenie k prvotnému vyšetreniu zveri.docx (11,4 kB)

B) V prípade, ak Vám končí platnosť cetrifikátu je potrebné vyplnenú prihlášku na PREŠKOLENIE poslať na Inštitút vzdelávania v KE. Prihláška: Preškolenie k prvotnému vyšetreniu zveri.docx (11,6 kB)

 

Žiadanky  na vyšetrenie nájdete na stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy www.svps.sk/zakladne_info/ziadanky.asp

RVPS Humenné Vás upozorňuje na to, že od 1.1.2017 budú akceptované len vyššie uvedené žiadanky. V prípade zaslania vzoriek s inou žiadankou (starou - neplatnou), Štátny veterinárny ústav  Zvolen vzorky nevyšetrí a RVPS Humenné bude voči Vám postupovať v zmysle platnej legislatívy.

                    

Tlačivá, ktoré majú byť predkladané na RVPS Humenné:

-Evidencia o vyšetrení ulovenej zveri za  poľovnícku sezónu v termíne najneskôr do 31.03.2018 s  menom osoby, ktorá vykonala prehliadku  Príloha č. 8                         Evidencia o vyšetrení ulovenej zveri za poľovnícku sezónu za celé PZ.pdf (137465)

-Sumár evidencie o vyšetrení ulovenej zveri za poľovnícku sezónu v termíne  najneskôr do 31.03.2018 / Príloha č. 9 /

 

    Zo strany RVPS Humenné budú vykonané krížové kontroly počtu odoslaných vzoriek na laboratórne vyšetrenie s porovnaním  počtov skutočne ulovených a uhynutých diviakov za poľovnícku sezónu 2018/2019 po doručení  údajov  z OÚ PLO Humenné a Snina. 

 

Novinky

Miron Cerula Karpatský horár

29.01.2015 14:12
Kniha Mirona Cerula nášho známeho spisovateľa z krásnej dedinky Ruská Poruba. Táto kniha je  jeho jedenásta a myslím, že pri jej čítaní si prídete na svoje. Ak by ste mali záujem o túto knihu kontaktujte pána Cerulu na tel. č. : 0918 294 061. Okrem toho píše aj iné žánre, pri ktorých nechýbajú rozprávky, či vojnové príbehy. V každej z nich je kúsok skutočne zažitých príbehov v lone našej prírody. Prajem príjemné čítanie.