Obvodná poľovnícka komora Humenné 

    Slovenská poľovnícka komora vznikla v zmysle § 41 zákona 274/2009 Z.z. o poľovníctve Predpisy , a na základe ktorého bola SPK rozdelená na jednotlivé Obvodné poľovnícke komory.

    Obvodná poľovnícka komora Humenné je organizačnou zložkou SPK, ktorá združuje základné organizačné zložky SPK, ktorými sú užívatelia poľovných revírov a základné organizačné zložky, ktoré nie sú užívateľmi revíru, ako aj fyzické osoby s trvalým pobytom v územnom obvode OLÚ Humenné a OLÚ Snina (okresy Humenné, Snina a Medzilaborce). Riadi sa stanovami SPK, Organizačným a rokovacím poriadkom SPK, Disciplinárnym poriadkom SPK Legislatíva SPK a ostatnými legislatívnymi predpismy v oblasti poľovníctva Predpisy.

    V OPK Humenné je začlenených 74 právnických osôb Členovia OPK a 2060 fyzických osôb. OPK Humenné vykonáva činnosť v oblasti poľovníckej osvety Osveta, poľovníckeho strelectva Strelectvo a poľovníctva Poľovníctvo a vydáva alebo predlžuje poľovné lístky Vydávanie poľ. lístkov.

     

 

 

Novinky

Miron Cerula Karpatský horár

29.01.2015 14:12
Kniha Mirona Cerula nášho známeho spisovateľa z krásnej dedinky Ruská Poruba. Táto kniha je  jeho jedenásta a myslím, že pri jej čítaní si prídete na svoje. Ak by ste mali záujem o túto knihu kontaktujte pána Cerulu na tel. č. : 0918 294 061. Okrem toho píše aj iné žánre, pri ktorých nechýbajú rozprávky, či vojnové príbehy. V každej z nich je kúsok skutočne zažitých príbehov v lone našej prírody. Prajem príjemné čítanie.