Náš tím

Predstavenstvo OPK Humenné

 

Predseda OPK 

Ing. Zaťko Pavel

Predseda osvetovej komisie OPK 

Ladomirjak Ladislav

Predseda streleckej komisie OPK

Ing. Drozd Štefan, ml.

Predseda kynologickej komisie OPK

Jevčák Pavol

Predseda poľovníckej komisie OPK

Ing. Dutko Jaroslav

Predseda ekonomickej komisie OPK

Kriška Štefan

Predseda legislatívnej komisie OPK

Ing. Kníž Ján

 

 

Disciplinárna komisia OPK

Predseda disciplinárnej komisie OPK

Ing. Brečka Miroslav

Členovia disciplinárnej komisie OPK

Šurina Karol

Ing. Čikovský Martin

Durkot Štefan

Papiak Dušan

 

 

Dozorná rada OPK

Predseda DR OPK

Ing. Ján Antáš

Členovia DR OPK

Biga Juraj

Fečík Zdenko