Predpisy v poľovníctve

  

Legisltívne predpisy nájdete aj na stránke SPK a SPZ t.j. : 

 

https://www.polovnickakomora.sk/sk/predpisy/legislativa.html

 

https://polovnictvo.sk/predpisy