Kritéria chovnosti

 

Po zasadnutí poradného zboru v Prešove sa prijala zmena v kritériách chovnosti pre oblasti spadajúce do okresov HE, SV a ML:

kritéria chovnosti 2016.pdf (1012870)
Kritériá J XX pre LVÚ.doc (49152)
Kritéria Srnec - Nízke Beskydy jeleň.pdf (423895)