Kritéria chovnosti

 

Po zasadnutí poradného zboru v Prešove sa prijala zmena v kritériách chovnosti u jeleňov. Bližšie informácie viď kritéria chovnosti.pdf (1012870)