Slávnostná rada SPZ Zvolen - vyhlásenie k zákonu o poľovníctve

V sobotu 15. júna 2019 najväčšia poľovnícka organizácia Slovenský poľovnícky zväz, prostredníctvom svojich súčasných členov prezídia, hostil súčasných zástupcov vrcholových orgánov organizácie, pozvaných ctených hostí, bývalých prezidentov SPZ Juraja Moravčíka a Mariána Lipku, bývalých členov prezídia, zástupcov akademickej obce, zmluvných partnerov a všetkých vzácnych milovníkov prírody, na oslavách 50. výročia založenia Slovenského poľovníckeho zväzu. Ustanovujúci Snem Slovenského poľovníckeho zväzu sa konal 21. a 22. júna v roku 1969. Súčasťou slávnostného zasadnutia, vzhľadom na momentálne dianie v poľovníctve, účastníci Slávnostnej Rady SPZ sa jednohlasne zhodli na nasledujúcom vyhlásení

vyhlasenie_SPZ_slavnostna rada_2019.pdf (405408)

POĽOVNÍK ROKA

Výnimočný človek, osobnosť, výnimočný čin alebo prínos pre spoločnosť. Stretávame sa s týmto fenoménom takpovediac dennodenne a v mnohých ľudských činnostiach. Tí, ktorých sa to bytostne dotýka, to pre svoju skromnosť a pokoru berú ako samozrejmosť, je však  požehnaním mať vo svojom okolí ľudí, ktorých konanie a činy obohacujú aj nás ostatných. Áno, milí priatelia poľovníci, s takýmito osobnosťami sa stretávame aj v poľovníctve, sú medzi nami, treba o nich hovoriť, jemne ich vystrčiť z davu a prejaviť im úctu a uznanie. 

A práve preto magazín Poľovníctvo a rybárstvo v spolupráci so Slovenskou poľovníckou komorou vyhlasujú celoslovenskú anketu Poľovník roka.


Cieľom ankety je okrem ocenenia osobností aj zvýšiť povedomie o prínose poľovníctva pre Slovensko, ako aj možnosť verejne odprezentovať prácu, výsledky a aktivity jednotlivcov a poľovníckych organizácií.
 

Preto by sme Vás radi týmto oslovili a vyzvali na spoluprácu, aby ste sa zapojili a nominovali svojich zástupcov a ľudí o ktorých si myslíte, že si toto prestížne uznanie zaslúžia. Prosíme, aby ste dali svojim kolegom informáciu o tento aktivite a aby sme tak spoločne vyzdvihli prácu všetkých poľovníkov.  

Do kategórie sa môže prihlásiť alebo byť nominovaný jednotlivec alebo organizácia. Zo všetkých prihlásených nominácií vyberú zástupcovia Slovenskej poľovníckej komory a redakcia magazínu Poľovníctvo a rybárstvo finálnych nominantov do každej kategórie. Celkových víťazov bude voliť odborná porota aj verejnosť prostredníctvom verejného hlasovania.  

Výsledky ankety budú oficiálne vyhlásené v septembri 2019 na 29. ročníku celoslovenských poľovníckych slávností Dni sv. Huberta. 

Viac informácií ako aj kategórie a prihlasovací formulár nájdete v prílohe tohto emailu. 

Prípadne na www.polovnikroka.sk  

Tešíme sa na Vaše prihlášky.

 

ORÁLNA VAKCINÁCIA LÍŠOK

Oznámenie i vakcinácií líšok v prílohe: OVL Jar 2019.pdf (73846)
 


OPATRENIA RVPS v rámci šírenia 

AMO a KMO

 

    Opatrenia nariadené  pre užívateľov poľovných revírov  v okresoch Humenné a Medzilaborce Opatrenia AMO HE, ML.pdf (261992)

    Opatrenia pre užívateľov poľovných revírov v okrese Snina Opatrenia AMO Snina.pdf (268457)


     Ďalšie aktuálne informácie k AMO nájdete aj na stránkach SPK : www.polovnickakomora.sk/spk/amo.html

 

 

ODOVZDÁVANIE TLAČÍV NA OÚ PLO

Týmto žiadame všetkých užívateľov poľovných revírov  o dôsledné vypĺňanie potrebných tlačív na RVPS, ktoré nájdete:  OÚ PLO Humenné   a dodržiavanie termínov na ich predkladanie.

 
 

ODOVZDÁVANIE TLAČÍV NA RVPS

 
 

Týmto žiadame všetkých užívateľov poľovných revírov  o dôsledné vypĺňanie potrebných tlačív na RVPS, ktoré nájdete: Veterinárna správa a dodržiavanie termínov na ich predkladanie.

 

 

ODOVZDÁVANIE TLAČÍV NA OÚPLO

Novinky

Welshterriér predaj

16.04.2019 14:51
Predám sučku welšteriéra z chovateľskej stanice PETER WELSH nar. 04.01.2019 Otec MARO Varbej SPKP 2256/11 Matka GAJA z Gerivce SPKP 2486/17 - BL I.cena, Výstava VD 1 Začipovaná + očkovaná Cena  250 € Peter Žido 0905 295 188    

Miron Cerula Karpatský horár

29.01.2015 14:12
Kniha Mirona Cerula nášho známeho spisovateľa z krásnej dedinky Ruská Poruba. Táto kniha je  jeho jedenásta a myslím, že pri jej čítaní si prídete na svoje. Ak by ste mali záujem o túto knihu kontaktujte pána Cerulu na tel. č. : 0918 294 061. Okrem toho píše aj iné žánre, pri ktorých nechýbajú rozprávky, či vojnové príbehy. V každej z nich je kúsok skutočne zažitých príbehov v lone našej prírody. Prajem príjemné čítanie.