One with Nature - svetová poľovnícka výstava

Bratislava, 26. septembra 2021 – V Budapešti včera otvorili najväčšiu medzinárodnú výstavu o poľovníctve a trvalo udržateľnom hospodárení v krajine v roku 2021 One With Nature. Na výstave, ktorá zahrňuje hospodárenie v lesoch, poľovníctvo, rybárstvo, včelárstvo, ochranu prírody, biodiverzitu a jej budúcnosť, reprezentuje Slovensko stánok s jednou z najväčších rozlôh na výstavisku. Viac info na: www.polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/2438-slovensko-sucastou-najvaecsej-svetovej-vystavy-o-prirode-one-with-nature.html

Slovenský deň 8.10.2021 - OWN-upr.27.9.2021.docx (14997)
OWN výstava - informácie pre návštevníkov.docx (24793)
Program svetovej výstavy - OWN - 25.9.-14.10.2021.docx (21828)
OWN visitor informationt - informácie anglicky.pdf (1261858)
 

 

VÝSTAVA PRÁC ZO SÚŤAŽE ORGANIZOVANEJ OPK HUMENNÉ 

"KEĎ SA RODÍ ŽIVOT"

 

Metodické usmernenie AMO

Metodické usmernenie vydané MPaRV v spolupráci s hlavným veterinárnm lekárom SR nájdete na :https://polovnickakomora.sk/sk/amo/nariadenia/mparv-sr/2418-metodicke-usmernenie-pre-uzivatelov-pr.html

 

MIMORIADNE  NÚDZOVÉ  OPATRENIA  PROTI  AMO

Vážené kolegyne a kolegovia,
 
na základe dnešnej videokonferencie k prijatým opatreniam proti šíreniu AMO Vám zasielam opatrenia platné od dnes 3.8.2021 pre celé Slovensko, ktoré je rozdelené podľa opatrení do troch častí.
Zjednodušene, skrátene a v ľahšie pochopiteľnej verzii, to uvádzame tak, ako to bolo prezentované počas konferencie NUTNÉ PREČÍTAŤ CELÉ OPATRENIE V LINKU https://polovnickakomora.sk/sk/amo/aktualne-spravy-slovensko/2410-videokonferencia-zastupcov-spk-a-opk-k-opatreniam-proti-amo.html
 
 
 

VYHODNOTENIE CHPT 2020/2021 OPK Humenné

Katalóg z CHPT: Katalóg 2020_2021 konečná verzia web.pdf (5831832)

Fotoalbum medailových a raritných trofejí: Fotoalbum medailových a raritných trofejí.mp4 (150004586)

 
 

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

  Bolo to veľmi náročné ale nakoniec sa podarilo :)

 Vyhodnotenie nájdete:Vyhodnotenie súťaže 2021.pdf (99294)

Fotoalbum z odovzdávania cien : Keď sa rodí život
 
 
 

PODCAST Poľovníctvo má zmysel

 
 

Cielený lov líšky hrdzavej a psíka medvedíkovitého 2021

 

Čistý revír = čistá príroda 2021

 
 

AFRICKÝ  MOR  OŠIPANÝCH

AKTUÁLNE INFORMÁCIE  nájdete na 

https://www.polovnickakomora.sk/sk/amo.html

Opatrenia k AMO  na rok 2021 

Pre okresy Medzilaborce,Snina a Humenné: 

Opatrenia pre poľovníkov-2021 RVPS.pdf (362302) + usmerenie k výcviku psov usmernenie výcvik a skúšky psov v PART I..pdf (2176325) mimo poľovných revírov zaradených do PART II. Opatrenia RVPS PART II..pdf (3097510)

 

 

ODOVZDÁVANIE TLAČÍV NA OÚ PLO

Týmto žiadame všetkých užívateľov poľovných revírov  o dôsledné vypĺňanie potrebných tlačív na RVPS, ktoré nájdete:  OÚ PLO Humenné   a dodržiavanie termínov na ich predkladanie.

 
 

ODOVZDÁVANIE TLAČÍV NA RVPS

 
 

Týmto žiadame všetkých užívateľov poľovných revírov  o dôsledné vypĺňanie potrebných tlačív na RVPS, ktoré nájdete: Veterinárna správa a dodržiavanie termínov na ich predkladanie.

 
 
 

Poľovnícka stabilita

 

PODPORA PETÍCIE - MOR HO!

Mor ho! za záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien o odstránenie ohrozenia človeka v prírode

 
Petičné hárky prosím zasielajte na adresu: Ing. Pavol Zacharovský, ul. ČSA č. 397/11, 033 01 Liptovský Hrádok.