Kancelária OPK a RgO SPZ Humenné bude pre verejnosť zatvorená do odvolania, budeme však v prípade akýchkoľvek požiadaviek k dispozícií.

Stránky však budeme naďalej vybavovať výhradne telefonicky 0914 192 546 a emailom humenne@opk.sk. Poštu Vás žiadame vkladať do poštovej schránky. 

Ďakujeme za pochopenie.

 
 
AFRICKÝ  MOR  OŠIPANÝCH

AKTUÁLNE INFORMÁCIE  nájdete na 

https://www.polovnickakomora.sk/sk/amo.html

Opatrenia k AMO  na rok 2020 

Pre okresy Snina a Humenné: 

 Opatrenie HE a SV 2020.pdf (348781)

Pre okres Medzilaborce:

Opatrenia ML 2020.pdf (321178)

ODBER VZORIEK - USMERNENIE zo dňa 18.03.2020

 

 

ČISTÝ REVÍR-ČISTÁ PRÍRODA 

 

List PREZÍDIA SPK 

o prezentácii úlovkov na sociálnych sieťach

Vážené kolegyne a kolegovia, poľovníci a poľovnícka komunita je v posledných rokoch a veľmi intenzívne najmä posledné mesiace, neustále atakovaná laickou verejnosťou za zverejňovanie fotografií úlovkov na sociálnych sieťach a rôznych poľovníckych fórach. Prezídium Slovenskej poľovníckej komory má za to, že fotografie úlovkov voľne žijúcej poľovnej zveri, získané akokoľvek oprávneným a zákonným spôsobom nepatria na verejné fóra. Takéto konanie samozrejme nie je trestným činom a ani porušením interných predpisov národnej poľovníckej samosprávy, ale vzbudzuje v čoraz väčšej časti laickej verejnosti odpor voči poľovníctvu, vyvoláva čoraz väčšiu spoločenskú degradáciu úloh a poslania poľovníctva a je zdrojom neprimeraných reakcií plných nenávisti voči celej komunite poľovníkov. 

PRÍLOHA:  list_prezidia_SPK_2019.pdf (1207963)

 
 
 
CIELENÝ LOV LÍŠKY HRDZAVEJ 

A PSÍKA MEDVEDÍKOVITÉHO 

NA ROK 2020

Informácia o monitoringu líšok - cielený lov.pdf (74142)

 

 
   

ODOVZDÁVANIE TLAČÍV NA OÚ PLO

Týmto žiadame všetkých užívateľov poľovných revírov  o dôsledné vypĺňanie potrebných tlačív na RVPS, ktoré nájdete:  OÚ PLO Humenné   a dodržiavanie termínov na ich predkladanie.

 
 

ODOVZDÁVANIE TLAČÍV NA RVPS

 
 

Týmto žiadame všetkých užívateľov poľovných revírov  o dôsledné vypĺňanie potrebných tlačív na RVPS, ktoré nájdete: Veterinárna správa a dodržiavanie termínov na ich predkladanie.

 

 

ODOVZDÁVANIE TLAČÍV NA OÚPLO