SRDEČNE POZÝVAME 

 

AGROREZORT PRIPRAVIL ZÁKON BEZ POĽOVNÍKOV

 

STANOVISKO SPK 

K NÁVRHU ZÁKONA O POĽOVNÍCTVE

 
 
 

Nový národný rekord jeleňa z Poľany

Dňa 13. januára Slovenská poľovnícka komora v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom LESY SR, š.p. zorganizovala hodnotenie významnej trofeje jeleňa lesného podľa pravidiel Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC -  Rady pre hodnotenie trofejí CIC. Trofej hodnotili senior hodnotitelia CIC prof. Roman Dziedzic z Poľska, Ing. Jaroslav Kostečka, PhD. z Českej republiky, Ing. Tibor Lebocký PhD. a prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc zo Slovenska.

Trofej dosiahla hodnotu 253,28 bodov CIC  čo znamená, že sa stala historicky najsilnejšou trofejou ulovenou na území Slovenskej republiky. Nahradila tak doteraz najsilnejšiu trofej jeleňa z roku 1990, ktorá dosahovala hodnotu 249,30 bodov CIC.

PIF a video z hodnotenia: https://youtu.be/JFJioDqezJY

Hodnotiaca tabuľka a fotogaléria v albume pod článkom: https://polovnickakomora.sk/sk/2910-novy-narodny-rekord-jelena-z-polany.html

 

VÝZVA PREZIDENTA SPK

 
Vážení kolegovia poľovníci,
 
vzhľadom na množiace sa prípady poškodení poľovníckych zariadení a podľa vašich slov dokonca vyhrážaní sa poľovníkom zo strany verejnosti, Vás chceme opätovne požiadať o súčinnosť pri nahlasovaní škody spôsobenej na majetku užívateľov poľovných revírov. Prosíme Vás, aby ste znovu prehovorili k užívateľom PR, aby akékoľvek zaznamenané poškodenia poľovníckych zariadení nenechávali len tak, ale po (ne)podaní trestného oznámenia, posielali fotky a informácie o udalostiach na našu e-mailovú adresu: podnety@polovnictvo.sk.
 
Po zaslaní prvých troch prípadov hneď v prvom týždni od zverejnenia mapy vnadísk sme o tejto skutočnosti informovali prostredníctvom nášho PIF, ktoré malo na sociálnych sieťach veľmi veľký ohlas: 
https://polovnickakomora.sk/sk/medialne-vystupy/polovnicky-infoservis/2892-znicene-posedy.html
i oznamom na webe, čo bolo uverejnené aj vo všetkých médiách: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/2877-polovnici-podali-trestne-oznamenie-za-poskodene-posedy.html

Zdokumentované prípady škody na majetku od nás vyžadujú, pre ďalšie vyšetrovanie, orgány činné v trestnom konaní.
Ďakujeme za spoluprácu.
 

 

Cielený lov líšky 

Oznámenie o začatí cieleného lovu (1).pdf (709101)

 

Metodické usmernenie AMO

Metodické usmernenie vydané MPaRV v spolupráci s hlavným veterinárnm lekárom SR nájdete na :https://polovnickakomora.sk/sk/amo/nariadenia/mparv-sr/2418-metodicke-usmernenie-pre-uzivatelov-pr.html

 

AFRICKÝ  MOR  OŠIPANÝCH

AKTUÁLNE INFORMÁCIE  nájdete na 

Info je zverejnené na webe: 
 
Taktiež info ŠVPS o výskyte besnoty u psa neznámeho pôvodu:
 
Podľa hlásení poľovníkov z okresu Púchov sa vyskytla Aujeszkyho choroba, preto prosím informujte poľovníkov, aby boli obozretní pri kontakte psov s diviačou zverou.
 


 

PODCAST Poľovníctvo má zmysel

 
 

ODOVZDÁVANIE TLAČÍV NA OÚ PLO

Týmto žiadame všetkých užívateľov poľovných revírov  o dôsledné vypĺňanie potrebných tlačív na RVPS, ktoré nájdete:  OÚ PLO Humenné   a dodržiavanie termínov na ich predkladanie.

 
 

ODOVZDÁVANIE TLAČÍV NA RVPS

 
 

Týmto žiadame všetkých užívateľov poľovných revírov  o dôsledné vypĺňanie potrebných tlačív na RVPS, ktoré nájdete: Veterinárna správa a dodržiavanie termínov na ich predkladanie.

 
 
 

Poľovnícka stabilita