UPOZORNENIE !

KONIEC PLATNOSTI POĽOVNÉHO LÍSTKA
 
Upozorňujeme držiteľov poľovných lístkov, ktorým končí platnosť PL k 31.12.2022, aby si nezabudli splniť zákonnú povinnosť podľa § 51 ods. 8 zákona 274/2009 Z.z. o poľovníctve a predĺžili si jeho platnosť do konca novembra 2022 t.j. 30 dní pred ukončením platnosti. So sebou si treba doniesť 2xfoto3x3,5cm, občiansky preukaz, poľovný lístok, zbrojný preukaz, preukazy zbraní a poplatok 1rok/21,60€, 5 rokov/103 €, 10 rokov/206 €, pri PL nad 62 kartička 40 € plus členské na vami určený počet rokov, pričom na rok je členský poplatok 16,60 €.
 

Dodatočný monitoring líšok

 

Čistý revír = čistá príroda.

V roku 2022 vyhlásila SPK spolu s redakciou Halali už 4. ročník iniciatívy Čistý revír = čistá príroda. Do tohto projektu sa zapájajú užívatelia poľovných revírov zo všetkých kútov Slovenska. Štvrtý ročník, ktorý ešte trvá do konca tohto roka, prekonal všetky očakávania a prelomil doterajšie rekordy. Najaktívnejší sú zatiaľ poľovníci patriaci pod Obvodnú poľovnícku komoru Trnava, Nitra a Trenčín.

250 ton odpadu, 100 poľovných revírov      
Zapojených do projektu je už tento rok viac ako 100 užívateľov revírov, ktorí vyzbierali za 6 mesiacov zo slovenskej prírody 250 ton odpadu. Za štyri ročníky už poľovníci vyzbierali spolu viac ako 800 ton rôzneho odpadu. Sami priznávajú, že čierne skládky, ktoré likvidovali sa už v takom množstve neobnovujú a v prírode je odpadu menej ako kedysi. Stále sa však opakuje nahromadený odpad hlavne v okolí hlavných ciest, frekventovaných lesných ciest a turistických chodníkov.

 

Čistenie prírody ako služba spoločnosti i spoločenská akcia

Takmer všetci užívatelia poľovných revírov, ktorí nám zaslali správu o organizovaní akcie Čistý revír=čistá príroda, spojili príjemné s užitočným a pre svojich kolegov poľovníkov a dobrovoľníkov vždy uvarili chutný guľáš z diviny, ako poďakovanie za pomoc pri čistení prírody. V tomto ročníku sa akcie zúčastnilo viac ako 3400 ľudí v 100-ke revírov. Veľkou pomocou pre poľovníkov je spolupráca miestnych obcí a samospráv, ktorá v mnohých prípadoch poskytuje likvidáciu odpadu na vlastné náklady, za čo im patrí veľké poďakovanie.

 

Na akciu je možné získať príspevok

SPK poskytuje pre poľovníkov po zorganizovaní akcie príspevok z Fondu rozvoja a zveľaďovania poľovníctva vo výške 50 eur. Príspevok slúži ako motivácia, aby nám poľovníci dali o organizovaní tejto akcie vedieť. Aj keď suma určite nepokryje množstvo vynaložených vlastných nákladov na zabezpečenie občerstvenia, pohonné hmoty pre zvoz odpadu, nákup plastových vriec, či ochranných pracovných pomôcok, tento rok túto možnosť využilo až 60 užívateľov, pre ktorých SPK vyplatila tento rok zatiaľ 3 000 eur. Do projektu je možné zapojiť sa ešte do konca roka. Viac informácií o možnosti zapojiť sa nájdete na stránke SPK.

 

Sprievodné video po kliknutí.

Zhodnotenie chovateľskej prehliadky 

 
V dňoch 21.-25. marca sa uskutočnila hodnotiaca časť chovateľskej prehliadky trofejí 
OPK Humenné za poľovnícku sezónu 2021/2022. 
Výstavná časť bola tento rok ešte odložená, ale veríme, že na budúci rok sa nám podarí usporiadať všetko tak, ako sme boli zvyknutí. 
Výsledky hodnotenia nájdete v online katalógu: 
 
 

 

Metodické usmernenie AMO

Metodické usmernenie vydané MPaRV v spolupráci s hlavným veterinárnm lekárom SR nájdete na :https://polovnickakomora.sk/sk/amo/nariadenia/mparv-sr/2418-metodicke-usmernenie-pre-uzivatelov-pr.html

 

AFRICKÝ  MOR  OŠIPANÝCH

AKTUÁLNE INFORMÁCIE  nájdete na 

https://www.polovnickakomora.sk/sk/amo.html

Opatrenia k AMO  na rok 2021 

Pre okresy Medzilaborce,Snina a Humenné: 

 Opatrenia RVPS PART II..pdf (3097510)

 

 
 

PODCAST Poľovníctvo má zmysel

 
 

ODOVZDÁVANIE TLAČÍV NA OÚ PLO

Týmto žiadame všetkých užívateľov poľovných revírov  o dôsledné vypĺňanie potrebných tlačív na RVPS, ktoré nájdete:  OÚ PLO Humenné   a dodržiavanie termínov na ich predkladanie.

 
 

ODOVZDÁVANIE TLAČÍV NA RVPS

 
 

Týmto žiadame všetkých užívateľov poľovných revírov  o dôsledné vypĺňanie potrebných tlačív na RVPS, ktoré nájdete: Veterinárna správa a dodržiavanie termínov na ich predkladanie.

 
 
 

Poľovnícka stabilita